Om oss – Seksjon for digitale basistjenester

Om oss – Seksjon for digitale basistjenester

BASE jobber med tjenesteleveranse og rådgivning på tvers i organisasjonen, hvor tjenestene er nettverksnære applikasjoner, applikasjonsstøtte for støttesystemer, datasenter-server-lagring og operativ sikkerhet – sluttbrukerutstyr. Seksjonen består av tre faggrupper:


[Loading...]