Ansatte – Seksjon for digitale basistjenester

Tilbake til enheten

Ansatte – Seksjon for digitale basistjenester

Bjørnenak, Kai Arne

Senioringeniør - Faggruppe prosessering og lagring
Seksjon for digitale basistjenester
Fellesadministrasjonen

Pettersen, Kjetil

Overingeniør - Faggruppe IT-brukerstøtte Tromsø
Seksjon for digitale basistjenester
Fellesadministrasjonen

Johansen, Otto Garfjell

1087 Overingeniør
Seksjon for digitale basistjenester
Fellesadministrasjonen
Teorifagbygg 2 2.210 (Orakelet)
+4777660486

Andreassen, Daniel

1085 Avdelingsingeniør
Seksjon for digitale basistjenester
Fellesadministrasjonen

Bubek, Thilo

Senioringeniør - Faggruppe IT-brukerstøtte Tromsø
Seksjon for digitale basistjenester
Fellesadministrasjonen

Bakke, Eskild

Tekniker - Faggruppe IT-brukerstøtte Alta
Seksjon for digitale basistjenester
Fellesadministrasjonen
Alta, Btr. 1-2-3
+4778450115

Betancor, Fredrick Roska

1362 Lærling
Seksjon for digitale basistjenester
Fellesadministrasjonen

Knutsen, Stig Arne Leinan

1091 Tekniker
Seksjon for digitale basistjenester
Fellesadministrasjonen

Dragseth, Roy

Seksjonsleder
Seksjon for digitale basistjenester
Fellesadministrasjonen

Hansen, Robin

1362 Lærling
Seksjon for digitale basistjenester
Fellesadministrasjonen

1-10 av 61 | Neste 10 Siste 1