Ansatte – Seksjon for digitale basistjenester

Tilbake til enheten

Ansatte – Seksjon for digitale basistjenester

Andreassen, Daniel Timler

Avdelingsingeniør
Seksjon for digitale basistjenester
Fellesadministrasjonen

Arnesen, Jan Vidar

Overingeniør - Faggruppe IT-brukerstøtte Tromsø
Seksjon for digitale basistjenester
Fellesadministrasjonen
Jobber med:
Lokal-IT / Brukerstøtte

Arumainayagam, Sebastian

Overingeniør
Seksjon for digitale basistjenester
Fellesadministrasjonen

Auglend, Christopher

Avdelingsingeniør
Seksjon for digitale basistjenester
Fellesadministrasjonen

Baardsgaard, Anders

Senioringeniør - Faggruppe tilkobling og nettverk
Seksjon for digitale basistjenester
Fellesadministrasjonen

Bakke, Eskild

Tekniker - Faggruppe IT-brukerstøtte Alta
Seksjon for digitale basistjenester
Fellesadministrasjonen

Bakkevold, Johnny

Overingeniør - Faggruppe prosessering og lagring
Seksjon for digitale basistjenester
Fellesadministrasjonen

Bergheim, Jan Helge

Overingeniør - Faggruppe IT-brukerstøtte Tromsø
Seksjon for digitale basistjenester
Fellesadministrasjonen

Bjørkeng, Emil

Lærling - Faggruppe IT-brukerstøtte Tromsø
Seksjon for digitale basistjenester
Fellesadministrasjonen

Bjørnenak, Kai Arne

Senioringeniør - Faggruppe prosessering og lagring
Seksjon for digitale basistjenester
Fellesadministrasjonen

1-10 av 56 | Neste 10 Siste 6