Ansatte – Seksjon for digitale basistjenester

Tilbake til enheten

Ansatte – Seksjon for digitale basistjenester

Bjørnenak, Kai Arne

Senioringeniør - Faggruppe prosessering og lagring
Seksjon for digitale basistjenester
Fellesadministrasjonen

Pettersen, Kjetil

Overingeniør - Faggruppe IT-brukerstøtte Tromsø
Seksjon for digitale basistjenester
Fellesadministrasjonen

Johansen, Otto Garfjell

Overingeniør
Seksjon for digitale basistjenester
Fellesadministrasjonen
Teorifagbygg 2 210 (Orakelet)
+4777660486

Andreassen, Daniel Timler

Avdelingsingeniør
Seksjon for digitale basistjenester
Fellesadministrasjonen

Meidell, Kenneth

Overingeniør
Seksjon for digitale basistjenester
Fellesadministrasjonen

Bubek, Thilo

Senioringeniør - Faggruppe IT-brukerstøtte Tromsø
Seksjon for digitale basistjenester
Fellesadministrasjonen

Bakke, Eskild

Tekniker - Faggruppe IT-brukerstøtte Alta
Seksjon for digitale basistjenester
Fellesadministrasjonen
Alta, Btr. 1-2-3
+4778450115

Betancor, Fredrick Roska

Lærling
Seksjon for digitale basistjenester
Fellesadministrasjonen

Knutsen, Stig Arne Leinan

Avdelingsingeniør
Seksjon for digitale basistjenester
Fellesadministrasjonen

Dragseth, Roy

Seksjonsleder
Seksjon for digitale basistjenester
Fellesadministrasjonen

1-10 av 65 | Neste 10 Siste 5