Ansatte – Seksjon for digitale basistjenester

Tilbake til enheten

Ansatte – Seksjon for digitale basistjenester

Dmitriev, Yaroslav

Lærling
Seksjon for digitale basistjenester
Fellesadministrasjonen

Johansen, Vegard

Overingeniør - Faggruppe IT-brukerstøtte Tromsø
Seksjon for digitale basistjenester
Fellesadministrasjonen

Ramstad, Andreas

Avdelingsingeniør - Faggruppe IT-brukerstøtte Tromsø
Seksjon for digitale basistjenester
Fellesadministrasjonen

Cichocki, Piotr

Lærling
Seksjon for digitale basistjenester
Fellesadministrasjonen
Jobber med:
IT-tjenester

Johansen, Bjørn Langaas

Overingeniør - Faggruppe tilkobling og nettverk
Seksjon for digitale basistjenester
Fellesadministrasjonen

Bakke, Eskild

Tekniker - Faggruppe IT-brukerstøtte Alta
Seksjon for digitale basistjenester
Fellesadministrasjonen
Alta, Btr. 1-2-3
+4778450115

Lundstedt, Egil

Overingeniør - Faggruppe IT-brukerstøtte Tromsø
Seksjon for digitale basistjenester
Fellesadministrasjonen

Betancor, Fredrick Roska

Lærling
Seksjon for digitale basistjenester
Fellesadministrasjonen

Markussen, Per

Sjefingeniør - Faggruppe tilkobling og nettverk
Seksjon for digitale basistjenester
Fellesadministrasjonen

Olsen, Kristoffer

Lærling
Seksjon for digitale basistjenester
Fellesadministrasjonen

1-10 av 61 | Neste 10 Siste 1