Om oss – Seksjon for rådgivning og forvaltning

Om oss – Seksjon for rådgivning og forvaltning

RING leverer tjenester og rådgivning på tvers av ITA og UiT med disse ansvarsområdene:

Seksjonen har ansvar for følgende områder:

  • IT-arkitektur herunder virksomhets-, integrasjons-, løsnings- og skyarkitektur som skal gi strategisk retning og arkitekturstandarder for å sikre at IT-tjenestene oppfyller UiTs behov.
  • IT-kvalitet som systematisk sikre at en IT-tjeneste ved UiT har tilstrekkelig kvalitet.
  • Prosjektledelse som skal initiere, planlegge, gjennomføre, kontrollere og ferdigstille IT-prosjekter ved UiT.
  • Sekretariat for Digitaliseringsrådet skal forberede saker til rådet og bistå i samarbeid med andre strategiske råd ved UiT.
  • IT-innkjøp som har ansvar for anskaffelse av IKT utstyr ved UiT og påse at IT-utstyret holder høy teknologisk standard. Videre følge opp leverandører av IT-utstyr og tjenester.
  • HR ansvar Avdeling for IT.

[Loading...]