Ansatte – Seksjon for rådgivning og forvaltning

Tilbake til enheten

Ansatte – Seksjon for rådgivning og forvaltning

Lein-Mathisen, Terje

Sjefingeniør - Integrasjonsarkitekt
Seksjon for rådgivning og forvaltning
Fellesadministrasjonen

Wennevold, Stig

Senioringeniør - Løsningsarkitekt
Seksjon for rådgivning og forvaltning
Fellesadministrasjonen

Fagertun, Einar

Senioringeniør - Incident manager
Seksjon for rådgivning og forvaltning
Fellesadministrasjonen

Hansen, Johnny

Sjefingeniør - Virksomhetsarkitekt
Seksjon for rådgivning og forvaltning
Fellesadministrasjonen

Tveito, Aase

Seniorrådgiver - Digitalisering
Seksjon for rådgivning og forvaltning
Fellesadministrasjonen

Fagertun, Jon

Sjefingeniør - Digitalisering og innovasjon
Seksjon for rådgivning og forvaltning
Fellesadministrasjonen

Fagermo, Dana

Senioringeniør - Change manager/IT-koordinator campus Narvik
Seksjon for rådgivning og forvaltning
Fellesadministrasjonen

Smaadal, Nina

Seksjonsleder
Seksjon for rådgivning og forvaltning
Fellesadministrasjonen

Bersås, Sølvi Liss

Seniorrådgiver - Informasjons- og formidlingsansvarlig
Seksjon for rådgivning og forvaltning
Fellesadministrasjonen

Masterbakk, Torstein

Seniorrådgiver - Innkjøp
Seksjon for rådgivning og forvaltning
Fellesadministrasjonen

1-10 av 14 | Siste 4