Seksjon for forskning og utdanningskvalitet


Seksjonen har et overordnet ansvar for støttetjenester innen utdanningsstrategi, forskning og innovasjon, og bistår ledelsen og fakultetene i kontakt med sentrale aktører i Nord-Norge. SEFU skal gi tjenester av høy kvalitet overfor universitetsledelsen, fakultetene og faglig ansatte innen de områdene som seksjonen er ansvarlig for. Seksjonen har et viktig internt koordineringsansvar på tvers og langs i organisasjonen, og skal bidra til at universitet handler helhetlig utad.  

Seksjonen har tre faggrupper:

  • Forskning og innovasjon
  • Samfunnskontakt
  • Utdanningskvalitet

Fellestjeneste ekstern finansiering – her inngår ansatte fra flere nivå i organisasjonen og ledes og koordineres av SEFU

Seksjonsleder Pål Vegar Storeheier

Ansatte ved Seksjon for forskning og utdanningskvalitet:

[Loading...]


Arrangementer


Studentinnovasjon: Hvordan gjør vi det?

22. oktober     18:00     Prelaten, Sjøgata 12     Digitalt    

Innovasjonsfrokost: Sosiale innovasjoner; hva, hvorfor og hvordan synliggjøre?

28. oktober     10:00     SV-HUM, rom B1005     Digitalt, Tromsø    

Innovasjonsfrokost - STUD-ENT

18. november     09:00     UiT     Digitalt, Tromsø    

UiTs utdanningskvalitetskonferanse

29. november     09:00     Aud 1 - Teorifagbygget 1     Tromsø