Seksjon for forskning og utdanningskvalitet


Seksjonen har et overordnet ansvar for støttetjenester innen utdanningsstrategi, forskning og innovasjon, og bistår ledelsen og fakultetene i kontakt med sentrale aktører i Nord-Norge. SEFU skal gi tjenester av høy kvalitet overfor universitetsledelsen, fakultetene og faglig ansatte innen de områdene som seksjonen er ansvarlig for. Seksjonen har et viktig internt koordineringsansvar på tvers og langs i organisasjonen, og skal bidra til at universitet handler helhetlig utad.  

Seksjonen har tre faggrupper:

  • Forskning og innovasjon
  • Samfunnskontakt
  • Utdanningskvalitet

Fellestjeneste ekstern finansiering – her inngår ansatte fra flere nivå i organisasjonen og ledes og koordineres av SEFU

Seksjonsleder Pål Vegar Storeheier

Ansatte ved Seksjon for forskning og utdanningskvalitet:

[Loading...]


Arrangementer


Innovasjonsfrokost UiT Talent

7. februar     09:00     Digitalt     Digitalt    

Nettseminar om Studentmottak og ansvarsfordeling

9. februar     12:15     Digitalt     Digitalt    

Mentorkonferansen UiT 2023

22. februar     10:00     Tabletten og Farmasikantina Dersom du ikke får meldt deg på med feide, ta kontakt med Ingvild     Tromsø    

Learning and wellbeing with Gareth Hughes - for staff

15. mars     10:00     ILP, 2.005     Tromsø    

Learning and wellbeing with Gareth Hughes - for staff

15. mars     10:15     ILP, room 2.005     Tromsø