Seksjon for forskning og utdanningskvalitet


Seksjonen har et overordnet ansvar for støttetjenester innen utdanningsstrategi, forskning og innovasjon, og bistår ledelsen og fakultetene i kontakt med sentrale aktører i Nord-Norge. SEFU skal gi tjenester av høy kvalitet overfor universitetsledelsen, fakultetene og faglig ansatte innen de områdene som seksjonen er ansvarlig for. Seksjonen har et viktig internt koordineringsansvar på tvers og langs i organisasjonen, og skal bidra til at universitet handler helhetlig utad.  

Seksjonen har tre faggrupper:

  • Forskning og innovasjon
  • Samfunnskontakt
  • Utdanningskvalitet

Fellestjeneste ekstern finansiering – her inngår ansatte fra flere nivå i organisasjonen og ledes og koordineres av SEFU

Seksjonsleder Pål Vegar Storeheier

Ansatte ved Seksjon for forskning og utdanningskvalitet:

[Loading...]


Arrangementer


Workshop proposal writing

5. oktober     09:00     Large Auditorium, MH-building, Tromsø (U6.SA.B Store auditorium)     Tromsø    

Innovasjonsfrokost/innovation breakfast DOFI. - and the life after

20. oktober     09:00     Zoom     Digitalt    

Innovasjonsfrokost: Innovativ formidling og innovasjon

17. november     09:00     Digitalt     Digitalt