Ansatte – Seksjon for forskning og utdanningskvalitet

Tilbake til enheten

Ansatte – Seksjon for forskning og utdanningskvalitet

Storeheier, Pål Vegar

Seksjonsleder
Seksjon for forskning og utdanningskvalitet
Fellesadministrasjonen

Midtgard, Mette Ravn

Seniorrådgiver/Næringslivskoordinator
Seksjon for forskning og utdanningskvalitet
Fellesadministrasjonen
ADM A 338
+4777625241

Bye, Geir

Seniorrådgiver Samfunnskontakt
Seksjon for forskning og utdanningskvalitet
Fellesadministrasjonen

Johasen, Sten-Egil


Seksjon for forskning og utdanningskvalitet
Fellesadministrasjonen

Samuelsen, Trine


Seksjon for forskning og utdanningskvalitet
Fellesadministrasjonen

Hanssen, Inger Ann

Underdirektør
Seksjon for forskning og utdanningskvalitet
Fellesadministrasjonen

Andersen, Tone


Seksjon for forskning og utdanningskvalitet
Fellesadministrasjonen

Anda, Nina Norum

administrativ koordinator for ph.d.-utdanningen
Seksjon for forskning og utdanningskvalitet
Fellesadministrasjonen

Mikalsen, Theresa

Seniorrådgiver ekstern finansiering EU
Seksjon for forskning og utdanningskvalitet
Fellesadministrasjonen

Lien, Kristin

Analytiker
Seksjon for forskning og utdanningskvalitet
Fellesadministrasjonen

1-10 av 39 | Neste 10 Siste 9