Om oss – Seksjon for forskning og utdanningskvalitet

Om oss – Seksjon for forskning og utdanningskvalitet


[Loading...]

Møter og utvalg

Styringsdokumenter

Dokumenttittel Sist endret

Forskningsmeldinger
Forskningsmelding 2005-2006 20.01.2009
Forskningsmelding 2006-2007 20.01.2009
Forskningsmelding 2007-2008 20.01.2009
Forskningsmelding 2008, forenklet 18.04.2012
Forskningsmelding 2009 04.08.2010
Forskningsmelding 2010 21.09.2011

Rapporter
Brosjyre: Doktorgrader ved UiT 2005 12.12.2011
Brosjyre: Doktorgrader ved UiT 2006 12.12.2011
Brosjyre: Doktorgrader ved UiT 2007 12.12.2011
Brosjyre: Doktorgrader ved UiT 2008 12.12.2011
Brosjyre: Doktorgrader ved UiT 2009 12.12.2011
Brosjyre: Doktorgrader ved UiT 2010 12.12.2011
Brosjyre: Doktorgrader ved UiT 2011 28.04.2022
Brosjyre: Doktorgrader ved UiT 2013 28.04.2022
Meritteirng Forslag til permanent meritteringsordningen Sandvoll og Lind (2022) 21.06.2022
Rapport 2019 - Sammen om kunnskap for en nordvendt framtid - Utdanningssamarbeid ved UiT (Rokkan-Iversen-utvalget) 28.04.2022
Rapport 2020 - Livslang læring i nord (Arbo-utvalget) 28.04.2022
Rapport 2020 - Timeregnskapet og studentaktive læringsformer (Finstad-utvalget) 28.04.2022
Rapport 2021 - Anerkjennelse av individuell kompetanse og organisatorisk kulturutvikling - på samme tid? Stensaker et.al. 2021 28.04.2022
Rapport 2021 - Å utvikle undervisningspraksis (Dahl, 2021) 28.04.2022

Reglementer
Etiske retningslinjer for veiledning - engelsk omsetting 12.12.2016
Forskrift for graden ph.d. ved UiT - engelsk omsetjing 12.12.2011
Reglement om sikring og forvaltning av arbeidsresultater ved Universitetet i Tromsø 17.02.2012
Veileder internasjonale samarbeidsavtaler 04.04.2011

Strategidokumenter
Etiske retningslinjer for veiledning ved Universitetet i Tromsø 06.12.2016
Felles rettighetspolitikk for Norges universiteter eng.pdf 05.03.2010