Ansatte – Fakultetsledelsen og stab NT-fak

Tilbake til enheten

Ansatte Fakultetsledelsen og stab NT-fak

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Fakultetsledelsen og stab NT-fak
Campus Tromsø

HMS-rådgiver, NT-fakultet (prosjektarbeid)

Fakultetsledelsen og stab NT-fak
Campus Tromsø


Tromsø Geofys Observator
Campus Tromsø

Avdelingsingeniør

Fakultetsledelsen og stab NT-fak
Campus Tromsø


Tromsø Geofys Observator
Campus Tromsø

Overingeniør - Tromsø geofysiske observatorium (TGO)

Fakultetsledelsen og stab NT-fak
Campus Ramfjordmoen, Annet

Tekniker / EISCAT Ramfjordmoen
+4777620734
105 EL-LAB

Tromsø Geofys Observator
Campus Tromsø

Forsker

Tromsø Geofys Observator
Campus Tromsø

Overingeniør / TGO
+4777645138

Tromsø Geofys Observator
Campus Tromsø

+4777646789

Fakultetsledelsen og stab NT-fak
Campus Svalbard, Annet

Leder, EISCAT Svalbard Radar
+4777625272
eiscat

Tromsø Geofys Observator
Campus Tromsø


Tromsø Geofys Observator
Campus Tromsø

Elektronikk / TGO

Tromsø Geofys Observator
Campus Tromsø

Tromsø Geofysiske Observatorium (TGO)

Fakultetsledelsen og stab NT-fak
Campus Tromsø


Fakultetsledelsen og stab NT-fak


Forskning/formidling

Fakultetsledelsen og stab NT-fak
Campus Tromsø

HMS-rådgiver
realfagbygget a175

Fakultetsledelsen og stab NT-fak
Campus Tromsø


Fakultetsledelsen og stab NT-fak
Campus Svalbard, Annet

+4777625273
Eiscat

Tromsø Geofys Observator
Campus Tromsø


Fakultetsledelsen og stab NT-fak
Campus Tromsø

Universitetslektor Skolelaboratoriet
+4777646993
Realfag A175

Fakultetsledelsen og stab NT-fak
Campus Tromsø

Stipendiat / Romfysikk
+4777645604

Fakultetsledelsen og stab NT-fak
Campus Ramfjordmoen, Annet

Avdelingsingeniør / EISCAT Ramfjordmoen
+4777620732
hovedbygning 116

Fakultetsledelsen og stab NT-fak
Campus Tromsø

Prodekan for forskning og utvikling. Professor, Kjemisk syntese og analyse

Fakultetsledelsen og stab NT-fak
Campus Tromsø

Førstekonsulent hos Fakultetsledelse og stab NT-fak samt sekretær for ledergruppa
+4777644034

Tromsø Geofys Observator
Campus Tromsø


Fakultetsledelsen og stab NT-fak
Campus Ramfjordmoen, Annet

+4777620742
4 Heating

Fakultetsledelsen og stab NT-fak
Campus Tromsø

Fakultetsdirektør