Ansatte – Avdeling for bygg og eiendom

Tilbake til enheten

Ansatte Avdeling for bygg og eiendom

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Seksjon for areal og utvikling
Campus Tromsø


Seksjon for campusdrift
Campus Tromsø

Renholder

Seksjon for campusdrift
Campus Tromsø

Renholder

Seksjon for campusdrift
Campus Tromsø

Renholdsleder

Seksjon for campusdrift
Campus Tromsø


Seksjon for campusdrift
Campus Narvik


Seksjon for campusdrift
Campus Tromsø

Renholder

Seksjon for areal og utvikling
Campus Tromsø

Senioringeniør
+4777646870

Seksjon for campusdrift
Campus Narvik

E1290

Seksjon for campusdrift
Campus Alta

Teamleder drift Alta
+4778450311
Paviljong P150

Seksjon for campusdrift
Campus Tromsø

Renholdsbetjent

Seksjon for campusdrift
Campus Tromsø


Seksjon for campusdrift
Campus Tromsø

Driftstekniker
Tromsø Museum

Seksjon for campusdrift
Campus Narvik

Campus Narvik

Seksjon for campusdrift
Campus Tromsø


Seksjon for areal og utvikling
Campus Tromsø

Avdelingsingeniør

Seksjon for campusdrift
Campus Alta


Seksjon for campusdrift
Campus Tromsø

Renholder

Seksjon for campusdrift
Campus Hammerfest


Seksjon for campusdrift
Campus Tromsø


Seksjon for campusdrift
Campus Tromsø

Renholdsleder Sør-Tromsøya
Mellomveien

Seksjon for prosjektgjennomføring
Campus Tromsø


Seksjon for areal og utvikling
Campus Tromsø

Elektrotekniske anlegg
+4777645344

Seksjon for campusdrift
Campus Tromsø


Seksjon for campusdrift
Campus Tromsø


Seksjon for campusdrift
Campus Narvik


Seksjon for campusdrift
Campus Tromsø

Renholdsbetjent

Seksjon for campusdrift
Campus Tromsø


Seksjon for campusdrift
Campus Tromsø

Renholdsbetjent

Seksjon for campusdrift
Campus Tromsø

Renholdsbetjent

Seksjon for campusdrift
Campus Alta


Ledelse og stab ved BEA
Campus Tromsø


Ledelse og stab ved BEA
Campus Tromsø

Stabsleder
+4777625251

Ledelse og stab ved BEA
Campus Tromsø


Seksjon for campusdrift
Campus Tromsø

Førsteassisterende pakkmesterassistent

Seksjon for campusdrift
Campus Tromsø


Seksjon for campusdrift
Campus Tromsø

Renholder
+4777660568

Seksjon for campusdrift
Campus Tromsø


Seksjon for campusdrift
Campus Tromsø


Ledelse og stab ved BEA
Campus Tromsø

Førstekonsulent

Seksjon for campusdrift
Campus Tromsø


Seksjon for campusdrift
Campus Tromsø

+4777660593

Seksjon for areal og utvikling
Campus Tromsø

Brann- og HMS-rådgiver
+4777646304

Avdeling for bygg og eiendomSeksjon for campusdrift
Campus Tromsø


Seksjon for prosjektgjennomføring
Campus Tromsø


Seksjon for areal og utvikling
Campus Tromsø

+4777623194

Ledelse og stab ved BEA
Campus Tromsø

+4777649140

Seksjon for campusdrift
Campus Tromsø


Seksjon for campusdrift
Campus Tromsø


Seksjon for campusdrift
Campus Tromsø

Avdelingsingeniør/faggruppeleder, campus sør
+4777623128

Driftsseksjon
Campus Tromsø


Seksjon for areal og utvikling
Campus Tromsø

Overingeniør
+4777645407
Salangen

Seksjon for campusdrift
Campus Tromsø

Driftstekniker

Seksjon for campusdrift
Campus Tromsø


Seksjon for campusdrift
Campus Tromsø


Seksjon for campusdrift
Campus Tromsø

Driftstekniker
+4777646572

Seksjon for campusdrift
Campus Tromsø

Maskinist FF Johan Ruud

Seksjon for campusdrift
Campus Tromsø

Driftstekniker

Seksjon for campusdrift
Campus Narvik

E1290

Seksjon for campusdrift
Campus Tromsø

+4777660584

Seksjon for campusdrift
Campus Tromsø

Driftssentralen

Seksjon for areal og utvikling
Campus Tromsø

+4777644089

Seksjon for campusdrift
Campus Tromsø

Driftstekniker
+4777646873

Seksjon for campusdrift
Campus Tromsø

+4777644039

Seksjon for campusdrift
Campus Narvik

E1290

Seksjon for campusdrift
Campus Tromsø


Seksjon for campusdrift
Campus Tromsø


Seksjon for areal og utvikling
Campus Tromsø

Overingeniør
+4777620922

Seksjon for campusdrift
Campus Tromsø

Renholdsbetjent

Seksjon for campusdrift
Campus Tromsø

Renholdsbetjent

Ledelse og stab ved BEA
Campus Tromsø

+4777645965
DRIFTSENTRALEN 017

Seksjon for campusdrift
Campus Tromsø

Driftssentralen

Seksjon for areal og utvikling
Campus Tromsø

Campus i Finnmark, Bygg- og eiendom (BEA)
+4778450201

Seksjon for campusdrift
Campus Tromsø


Seksjon for campusdrift
Campus Tromsø


Seksjon for campusdrift
Campus Tromsø


Seksjon for campusdrift
Campus Tromsø

Driftstekniker

Seksjon for areal og utvikling
Campus Tromsø


Seksjon for campusdrift
Campus Narvik

+4776966287

Seksjon for areal og utvikling
Campus Tromsø

Driftstekniker
+4777649291

Seksjon for campusdrift
Campus Tromsø

Seniorrådgiver
Driftssentralen

Seksjon for campusdrift
Campus Alta

+4778450221

Seksjon for areal og utvikling
Campus Tromsø


Seksjon for campusdrift
Campus Tromsø

Driftstekniker MH

Seksjon for campusdrift
Campus Alta


Seksjon for campusdrift
Campus Tromsø


Seksjon for campusdrift
Campus Tromsø


Seksjon for campusdrift
Campus Tromsø


Seksjon for campusdrift
Campus Alta

Driftstekniker
+4778450417

Seksjon for campusdrift
Campus Tromsø

Renholdsbetjent

Seksjon for campusdrift
Campus Alta


Seksjon for campusdrift
Campus Harstad


Seksjon for campusdrift
Campus Alta

Alta, Btr. 1-2-3

Seksjon for campusdrift
Campus Tromsø

+4777646041
Mellomveien

Seksjon for campusdrift
Campus Tromsø


Seksjon for campusdrift
Campus Tromsø

+4777646098
Norges Fiskerihøgskole

Seksjon for campusdrift
Campus Tromsø


Seksjon for campusdrift
Campus Harstad

Campus Harstad

Seksjon for campusdrift
Campus Tromsø

Renholder

Seksjon for campusdrift
Campus Tromsø


Seksjon for campusdrift
Campus Tromsø


Seksjon for campusdrift
Campus Tromsø


Seksjon for campusdrift
Campus Tromsø


Seksjon for areal og utvikling
Campus Tromsø

Avdelingsarkitekt
+4777644938

Seksjon for areal og utvikling
Campus Tromsø


Seksjon for campusdrift
Campus Tromsø

+4777645054
Feltstasjon

Seksjon for campusdrift
Campus Tromsø

Renholdsbetjent

Seksjon for campusdrift
Campus Narvik

Servicetorget

Seksjon for campusdrift
Campus Alta


Seksjon for campusdrift
Campus Alta

+4778450423

Seksjon for campusdrift
Campus Tromsø

+4777660572

Seksjon for campusdrift
Campus Tromsø


Seksjon for campusdrift
Campus Alta


Seksjon for areal og utvikling
Campus Tromsø

+4778450229

Seksjon for campusdrift
Campus Tromsø

Driftstekniker

Avdeling for bygg og eiendom
Campus Tromsø

Direktør Bygg og eiendom
+4777646711

Ledelse og stab ved BEA
Campus Tromsø

Seniorrådgiver
+4777644990
Fakultet for Humaniora, Samfunnsvitenskap og Lærerutdanning D 1010

Seksjon for campusdrift
Campus Tromsø

+4777660425

Seksjon for campusdrift
Campus Tromsø

Renholdsbetjent

Seksjon for campusdrift
Campus Tromsø

Renholdsbetjent

Seksjon for campusdrift
Campus Tromsø

Renholdsleder
MH K5.215

Seksjon for areal og utvikling
Campus Harstad

+4777644937

Seksjon for campusdrift
Campus Alta


Seksjon for campusdrift
Campus Tromsø

Renholder

Seksjon for campusdrift
Campus Tromsø


Seksjon for prosjektgjennomføring
Campus Tromsø

+4777645599

Ledelse og stab ved BEA
Campus Tromsø


Seksjon for areal og utvikling
Campus Tromsø

Overingeniør
+4777645537

Seksjon for campusdrift
Campus Tromsø


Seksjon for areal og utvikling
Campus Narvik

+4776966157

Seksjon for campusdrift
Campus Tromsø


Seksjon for campusdrift
Campus Tromsø


Seksjon for campusdrift
Campus Tromsø

Driftstekniker
+4777620917

Seksjon for campusdrift
Campus Tromsø

Driftstekniker
+4777645804
Driftssentralen

Seksjon for campusdrift
Campus Narvik

+4776966520
E1290

Seksjon for campusdrift
Campus Tromsø

Renholder

Seksjon for campusdrift
Campus Tromsø


Seksjon for campusdrift
Campus Tromsø


Seksjon for campusdrift
Campus Tromsø

+4777660598

Ledelse og stab ved BEA
Campus Tromsø

Rådgiver økonomi
+4777625268
DRIFTSENTRALEN 017

Seksjon for campusdrift
Campus Tromsø

+4777644572

Seksjon for campusdrift
Campus Tromsø

Renholdsbetjent
+4777660611

Seksjon for campusdrift
Campus Tromsø


Seksjon for campusdrift
Campus Tromsø

+4777645740
Handelshøgskolen 02.116

Seksjon for campusdrift
Campus Tromsø

Maskinist FF Johan Ruud

Seksjon for prosjektgjennomføring
Campus Tromsø


Seksjon for campusdrift
Campus Hammerfest

L55 - Hammerfest

Seksjon for campusdrift
Campus Harstad


Seksjon for campusdrift
Campus Tromsø

Renholdsbetjent

Seksjon for campusdrift
Campus Tromsø


Seksjon for campusdrift
Campus Tromsø

Driftsleder

Seksjon for prosjektgjennomføring
Campus Tromsø

+4777625297

Seksjon for campusdrift
Campus Alta


Seksjon for campusdrift
Campus Tromsø


Seksjon for campusdrift
Campus Narvik

+4776966517

Seksjon for prosjektgjennomføring
Campus Tromsø

+4777644917

Seksjon for campusdrift
Campus Tromsø


Seksjon for campusdrift
Campus Skibotn, Annet


Seksjon for campusdrift
Campus Tromsø

Avdelingsingeniør/faggruppeleder, campus midt

Seksjon for campusdrift
Campus Tromsø


Seksjon for campusdrift
Campus Tromsø

Renholdsbetjent

Seksjon for campusdrift
Campus Tromsø


Seksjon for campusdrift
Campus Tromsø


Seksjon for campusdrift
Campus Tromsø


Seksjon for campusdrift
Campus Tromsø

Renholdsleder
+4777644929

Seksjon for campusdrift
Campus Tromsø

+4777646096
Driftssentralen

Seksjon for areal og utvikling
Campus Tromsø

+4777644945

Seksjon for campusdrift
Campus Tromsø


Seksjon for campusdrift
Campus Narvik

+4776966226

Seksjon for campusdrift
Campus Harstad

Driftsteknikker
+4777058209

Seksjon for campusdrift
Campus Tromsø


Seksjon for campusdrift
Campus Tromsø

Formann
+4777644636

Seksjon for campusdrift
Campus Tromsø


Seksjon for campusdrift
Campus Tromsø

Renholder

Seksjon for areal og utvikling
Campus Tromsø


Seksjon for campusdrift
Campus Narvik

+4776966516
E1290

Seksjon for campusdrift
Campus Tromsø


Seksjon for areal og utvikling
Campus Tromsø

Avdelingsingeniør
+4777644169

Seksjon for campusdrift
Campus Narvik

E1290

Seksjon for campusdrift
Campus Tromsø


Seksjon for campusdrift
Campus Tromsø

Assisterende driftssjef

Seksjon for campusdrift
Campus Tromsø


Seksjon for campusdrift
Campus Tromsø


Seksjon for campusdrift
Campus Tromsø

+4776966512

Seksjon for campusdrift
Campus Tromsø


Seksjon for campusdrift
Campus Tromsø

Renholdsbetjent

Seksjon for areal og utvikling
Campus Tromsø


Seksjon for campusdrift
Campus Harstad


Seksjon for campusdrift
Campus Tromsø

Renholder

Seksjon for areal og utvikling
Campus Tromsø


Seksjon for campusdrift
Campus Tromsø


Seksjon for campusdrift
Campus Narvik


Seksjon for campusdrift
Campus Tromsø

Renholder

Seksjon for campusdrift
Campus Tromsø


Seksjon for campusdrift
Campus Tromsø


Seksjon for campusdrift
Campus Hammerfest


Seksjon for campusdrift
Campus Alta


Seksjon for campusdrift
Campus Tromsø


Seksjon for campusdrift
Campus Tromsø