Magnussen, Eli

Bibliotekar - faggruppe for metadata og system
Avdeling for samlinger
Universitetsbiblioteket
Jobber med:
Bibliotek / Katalogisering

Rones, Torild Karine

Spesialbibliotekar
Narvikbiblioteket
Universitetsbiblioteket

Kekic, Hana

Spesialbibliotekar
Avdeling for samlinger
Universitetsbiblioteket

Cadée, Niels

Spesialbibliotekar
Avdeling for samlinger
Universitetsbiblioteket
UB 135-6
+4777645418

Msomphora, Mbachi Ruth

Fagansvarlig for de kliniske odontologifagene: Tannlege og tannpleier
Natur- og helsefagbiblioteket
Universitetsbiblioteket

Tindwyl, Unni Elisabeth

1515 Spesialbibliotekar
Natur- og helsefagbiblioteket
Universitetsbiblioteket
Jobber med:
Bibliotek / Lån

Hansen, Hege Anita

Førstekonsulent
Ledelse og stab UB
Universitetsbiblioteket

Klein, Andreas

Førstebibliotekar / Fagansvarlig for historie, arkeologi, allmenn litteraturvitenskap og klassiske fag
Avdeling for samlinger
Universitetsbiblioteket

Gabrielsen, Toril

Spesialbibliotekar - faggruppe for metadata og system
Avdeling for samlinger
Universitetsbiblioteket

1-10 av 118 | Neste 10 Siste 8