Ansatte – Senter for samiske studier

Tilbake til enheten

Ansatte – Senter for samiske studier

Broderstad, Else Grete

Professor, urfolksstudier
Senter for samiske studier
Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Crossen, Jonathan

Førsteamanuensis
Senter for samiske studier
Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Evju, Kristin

Universitetslektor
Senter for samiske studier
Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Johnskareng, Arnstein

Giellakonsuleanta / Samisk språkkonsulent
Senter for samiske studier
Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Kemi Gjerpe, Kajsa

Universitetslektor
Senter for samiske studier
Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Nordsletta, Anne-Hedvig Salmi

PhD-stipendiat
Senter for samiske studier
Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Olsen, Torjer Andreas

Professor i urfolksstudier
Senter for samiske studier
Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Salifu, Bashiru


Senter for samiske studier
Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning


Saugestad, Sidsel

Professor emerita i sosialantropologi
Senter for samiske studier
Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Tyler, Nicholas

Førsteamanuensis
Senter for samiske studier
Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning