Ansatte – Senter for samiske studier

Tilbake til enheten

Ansatte – Senter for samiske studier

Broderstad, Else Grete

Professor, urfolksstudier
Senter for samiske studier
Forskningsinteresser:

Statsvitenskap. Politisk teori, deliberativt demokrati.

Forholdet mellom urfolksrettigheter og statsborgerrettigheter. Grenseoverskridende reindrift.

Politiske prosedyrer i forholdet mellom urfolksorganer og statlige myndigheter, konsultasjoner.

Governance ordninger - forskjeller og likheter i det sirkumpolare nord, hjemmestyre- og selvstyreordninger, lokal, regional og nasjonal forvaltning av utmarksressurser, ressursforvaltning, konflikter mellom urfolk og industri.

 


Tyler, Nicholas

Førsteamanuensis
Senter for samiske studier

Fjellheim, Eva Maria

Stipendiat
Senter for samiske studier
TEO-H2
+4777645536

Gross, Lena

Postdoktor
Senter for samiske studier
Forskningsinteresser:

Ressursutvinning, land, kunnskapssystemer
Politisk økologi og miljøantropologi 
Kjønn og skeiv teori 
Urfolksmetodikk og -teori 
Settler Kolonialisme
Psykologisk antropologi
Politisk økonomi

Canada, Norge, Arktis


Boucher, Martin


Senter for samiske studier

Olsen, Torjer Andreas

Professor i urfolksstudier
Senter for samiske studier
Forskningsinteresser:

Samiske og urfolksrelaterte temaer i barnehage, skole og utdanning.

Kjønn, makt og posisjon i urfolksforskning.

Nordnorsk og samisk religionshistorie.

 


Ninkova, Velina

Postdoktor
Senter for samiske studier
TEO-H2
+4777645904
Forskningsinteresser:

I am a social anthropologist, who has worked with indigenous communities in Namibia and Botswana since 2008. My research has focused on Indigenous Peoples - state relations and on the ways in which Indigenous Peoples have responded to and resisted top-down development projects, such as land resettlement and education.

Currently, I am part of the research project Indigenous Citizenship and Education. As part of the project, I am researching the educational challenges and opportunities for an indigenous group in east central Namibia, the Ju|'hoan...


Johnskareng, Arnstein

Giellakonsuleanta / Samisk språkkonsulent
Senter for samiske studier

Crossen, Jonathan

Førsteamanuensis / GENI fagleg koordinator
Senter for samiske studier
Forskningsinteresser:

Urfolks internasjonalisme


1-10 av 16 | Siste 6