Ansatte – Senter for samiske studier

Tilbake til enheten

Ansatte – Senter for samiske studier

Broderstad, Else Grete

Professor, urfolksstudier
Senter for samiske studier
Forskningsinteresser:

Statsvitenskap. Politisk teori, deliberativt demokrati.

Forholdet mellom urfolksrettigheter og statsborgerrettigheter. Grenseoverskridende reindrift.

Politiske prosedyrer i forholdet mellom urfolksorganer og statlige myndigheter, konsultasjoner.

Governance ordninger - forskjeller og likheter i det sirkumpolare nord, hjemmestyre- og selvstyreordninger, lokal, regional og nasjonal forvaltning av utmarksressurser, ressursforvaltning, konflikter mellom urfolk og industri.

 


Tyler, Nicholas

Førsteamanuensis
Senter for samiske studier

Fjellheim, Eva Maria

Stipendiat
Senter for samiske studier
TEO-H2
+4777645536

Gross, Lena

Postdoktor
Senter for samiske studier
Forskningsinteresser:

Ressursutvinning, land, kunnskapssystemer
Politisk økologi og miljøantropologi 
Kjønn og skeiv teori 
Urfolksmetodikk og -teori 
Settler Kolonialisme
Psykologisk antropologi
Politisk økonomi

Canada, Norge, Arktis


Olsen, Torjer Andreas

Professor i urfolksstudier
Senter for samiske studier
Forskningsinteresser:

Samiske og urfolksrelaterte temaer i barnehage, skole og utdanning.

Kjønn, makt og posisjon i urfolksforskning.

Nordnorsk og samisk religionshistorie.

 


Ninkova, Velina

Postdoktor
Senter for samiske studier
TEO-H2
+4777645904

1-10 av 18 | Siste 8