Ansatte – Institutt for filosofi og førstesemesterstudier

Tilbake til enheten

Ansatte Institutt for filosofi og førstesemesterstudier

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Institutt for filosofi og førstesemesterstudier
Campus Tromsø

Førsteamanuensis

Institutt for filosofi og førstesemesterstudier
Campus Tromsø

Førstelektor

Institutt for filosofi og førstesemesterstudier
Campus Tromsø

Førsteamanuensis
+4777645221

Institutt for filosofi og førstesemesterstudier
Campus Tromsø

Førsteamanuensis
+4777660325

Institutt for filosofi og førstesemesterstudier
Campus


Institutt for filosofi og førstesemesterstudier
Campus Tromsø

+47776202915

Institutt for filosofi og førstesemesterstudier
Campus Tromsø

Stipendiat

Institutt for filosofi og førstesemesterstudier
Campus Tromsø

Førsteamanuensis
+4777644329

Institutt for filosofi og førstesemesterstudier
Campus Tromsø


Institutt for filosofi og førstesemesterstudier
Campus Tromsø

Professor II

Institutt for filosofi og førstesemesterstudier
Campus Tromsø

Instituttleder

Institutt for filosofi og førstesemesterstudier
Campus Tromsø

Professor

Institutt for filosofi og førstesemesterstudier
Campus Tromsø

Professor

Institutt for filosofi og førstesemesterstudier
Campus Tromsø

Førsteamanuensis. Permisjon
+4777625134

Institutt for filosofi og førstesemesterstudier
Campus Tromsø

Førsteamanuensis
+4777649176

Institutt for filosofi og førstesemesterstudier
Campus Tromsø

Postdoktor

Institutt for filosofi og førstesemesterstudier
Campus Tromsø

Vitenskapelig assistent

Institutt for filosofi og førstesemesterstudier
Campus Tromsø

Rådgjevar/fungerande kontorsjef

Institutt for filosofi og førstesemesterstudier
Campus Tromsø

+4777646189

Institutt for filosofi og førstesemesterstudier
Campus Tromsø

Førsteamanuensis
+4777645691

Institutt for filosofi og førstesemesterstudier
Campus Tromsø

Professor II

Institutt for filosofi og førstesemesterstudier
Campus Tromsø

+4777646488

Institutt for filosofi og førstesemesterstudier
Campus Tromsø

Universitetslektor
+4777646524

Institutt for filosofi og førstesemesterstudier
Campus Tromsø


Institutt for filosofi og førstesemesterstudier
Campus Tromsø


Institutt for filosofi og førstesemesterstudier
Campus Tromsø


Institutt for filosofi og førstesemesterstudier
Campus Tromsø

Førsteamanuensis
+4777623229

Institutt for filosofi og førstesemesterstudier
Campus Tromsø

+4777645839

Institutt for filosofi og førstesemesterstudier
Campus Tromsø


Institutt for filosofi og førstesemesterstudier
Campus


Institutt for filosofi og førstesemesterstudier
Campus Tromsø


Institutt for filosofi og førstesemesterstudier
Campus Tromsø

Førstekonsulent
+4777645097

Institutt for filosofi og førstesemesterstudier
Campus Tromsø

Postdoktor

Institutt for filosofi og førstesemesterstudier
Campus Tromsø


Institutt for filosofi og førstesemesterstudier
Campus Tromsø

Universitetslektor

Institutt for filosofi og førstesemesterstudier
Campus Tromsø

Førsteamanuensis
+4777646334

Institutt for filosofi og førstesemesterstudier
Campus Tromsø

Stipendiat

Institutt for filosofi og førstesemesterstudier
Campus Tromsø

Professor, Forskningsgruppeleder (Ethics Research Group)
+4777644378

Institutt for filosofi og førstesemesterstudier
Campus Tromsø

+4777660533

Institutt for filosofi og førstesemesterstudier
Campus Tromsø

Nestleder ved Institutt for filosofi og førstesemesterstudier. Fagansvarlig Examen Facultatum, HSL-fakultetet.

Institutt for filosofi og førstesemesterstudier
Campus Tromsø


Institutt for filosofi og førstesemesterstudier
Campus Tromsø

+4777645926