Ansatte – Fakultetsledelsen og stab NT-fak

Tilbake til enheten

Ansatte – Fakultetsledelsen og stab NT-fak

Grande, Stian

Tekniker / EISCAT Ramfjordmoen
Fakultetsledelsen og stab NT-fak
Fakultet for naturvitenskap og teknologi
105 EL-LAB
+4777620734

Husøy, Bjørn Ove

Elektronikk / TGO
Fakultetsledelsen og stab NT-fak
Fakultet for naturvitenskap og teknologi

Ettestad, Kristine


Fakultetsledelsen og stab NT-fak
Fakultet for naturvitenskap og teknologi

Larsen, Truls Jørgen Langås

Førstekonsulent
Fakultetsledelsen og stab NT-fak
Fakultet for naturvitenskap og teknologi

Petersen, Martin Hermod

HMS-rådgiver
Fakultetsledelsen og stab NT-fak
Fakultet for naturvitenskap og teknologi
REALF A175
+4777625149

Eskeland, Ingar Wesenberg


Fakultetsledelsen og stab NT-fak
Fakultet for naturvitenskap og teknologi

Seiness, Håkon Johan

Overingeniør
Fakultetsledelsen og stab NT-fak
Fakultet for naturvitenskap og teknologi

Nilsen, Leni Anita Berg


Fakultetsledelsen og stab NT-fak
Fakultet for naturvitenskap og teknologi

Knach, Dabrowka


Fakultetsledelsen og stab NT-fak
Fakultet for naturvitenskap og teknologi

Jølstad, Malin Sofie Berg

Aspirant
Fakultetsledelsen og stab NT-fak
Fakultet for naturvitenskap og teknologi

1-10 av 55 | Neste 10 Siste 5