Ansatte – Fakultetsledelsen og stab NT-fak

Tilbake til enheten

Ansatte – Fakultetsledelsen og stab NT-fak

Berg, Martin

Avdelingsingeniør
Fakultetsledelsen og stab NT-fak
Fakultet for naturvitenskap og teknologi

Brauti, Mika Tuomas

Aspirant
Fakultetsledelsen og stab NT-fak
Fakultet for naturvitenskap og teknologi

Danielsen, Erlend Alexander

Avdelingsingeniør
Tromsø Geofys Observator
Fakultet for naturvitenskap og teknologi

Grande, Stian

Tekniker / EISCAT Ramfjordmoen
Fakultetsledelsen og stab NT-fak
Fakultet for naturvitenskap og teknologi

Gulbrandsen, Njål

Forsker
Tromsø Geofys Observator
Fakultet for naturvitenskap og teknologi

Hansen, Bjørnar

Overingeniør / TGO
Tromsø Geofys Observator
Fakultet for naturvitenskap og teknologi

Heino, Erkka Petteri

Forsker
Tromsø Geofys Observator
Fakultet for naturvitenskap og teknologi

Helgesen, Espen

Leder, EISCAT Svalbard Radar
Fakultetsledelsen og stab NT-fak
Fakultet for naturvitenskap og teknologi

Holmeslet, Børre Heitmann

Senioringeniør
Fakultetsledelsen og stab NT-fak
Fakultet for naturvitenskap og teknologi

Huru, Hilja Lisa

Prodekan for utdanning NT-fak, professor i matematikk
Fakultetsledelsen og stab NT-fak
Fakultet for naturvitenskap og teknologi

+4777660253

1-10 av 33 | Neste 10 Siste 3