Ansatte – Fakultetsledelsen og stab NT-fak

Tilbake til enheten

Ansatte – Fakultetsledelsen og stab NT-fak

Løvold, Henrik Hillestad

Universitetslektor
Fakultetsledelsen og stab NT-fak

Seiness, Håkon Johan

Overingeniør
Fakultetsledelsen og stab NT-fak

Leussu, Raisa Elina

Forsker
Fakultetsledelsen og stab NT-fak
raisa.e.leussu@uit.no
Forskningsparken 1 A214
+4777645045

Dekhtyarev, Vitaly

Avdelingsingeniør
Fakultetsledelsen og stab NT-fak

Hansen, Bjørnar

Overingeniør / TGO
Fakultetsledelsen og stab NT-fak

Gulbrandsen, Njål

Forsker
Fakultetsledelsen og stab NT-fak
Forskningsinteresser:

Romsfysikk, plasmafysikk


Tungen, Mali

Tekniker
Fakultetsledelsen og stab NT-fak

Limunga, Jemea Lady


Fakultetsledelsen og stab NT-fak

Mikalsen, Guttorm

Ingeniør / EISCAT Ramfjordmoen
Fakultetsledelsen og stab NT-fak
guttorm.mikalsen@uit.no
hovedbygning 115
+4777620737

Smalås, Arne O.

Dekan
Fakultetsledelsen og stab NT-fak
arne.smalas@uit.no

+4777644070
Forskningsinteresser:
  • Makromolekylers struktur og funksjon
  • Det molekylære opphav til enzymers kuldeadaptasjon
  • Utvikling av enzymer for anvendelse
  • Bioprospektering

1-10 av 32 | Neste 10 Siste 2