Ansatte – Fakultetsledelsen og stab NT-fak

Tilbake til enheten

Ansatte – Fakultetsledelsen og stab NT-fak

Berg, Martin

Avdelingsingeniør
Fakultetsledelsen og stab NT-fak
Fakultet for naturvitenskap og teknologi

Brauti, Mika Tuomas

Aspirant
Fakultetsledelsen og stab NT-fak
Fakultet for naturvitenskap og teknologi

Bøgner, Tobias

Fagkonsulent
Fakultetsledelsen og stab NT-fak
Fakultet for naturvitenskap og teknologi

Danielsen, Erlend Alexander

Avdelingsingeniør
Fakultetsledelsen og stab NT-fak
Fakultet for naturvitenskap og teknologi

Djupevåg-Hansen, Ida


Fakultetsledelsen og stab NT-fak
Fakultet for naturvitenskap og teknologi

Draleke, Hedvig

Aspirant
Fakultetsledelsen og stab NT-fak
Fakultet for naturvitenskap og teknologi

Elstad, Sera Madeleine

Aspirant
Fakultetsledelsen og stab NT-fak
Fakultet for naturvitenskap og teknologi

Grande, Stian

Tekniker / EISCAT Ramfjordmoen
Fakultetsledelsen og stab NT-fak
Fakultet for naturvitenskap og teknologi
105 EL-LAB
+4777620734

Gulbrandsen, Njål

Forsker
Fakultetsledelsen og stab NT-fak
Fakultet for naturvitenskap og teknologi

Hansen, Bjørnar

Overingeniør / TGO
Fakultetsledelsen og stab NT-fak
Fakultet for naturvitenskap og teknologi

1-10 av 41 | Neste 10 Siste 1