Ansatte – Seksjon for organisasjon og økonomi Helsefak

Tilbake til enheten

Ansatte Seksjon for organisasjon og økonomi Helsefak

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Seksjon for organisasjon og økonomi Helsefak
Campus Tromsø

Rådgiver

Seksjon for organisasjon og økonomi Helsefak
Campus Tromsø

+4777646667

Seksjon for organisasjon og økonomi Helsefak
Campus Tromsø


Seksjon for organisasjon og økonomi Helsefak
Campus Tromsø

Seniorrådgiver

Seksjon for organisasjon og økonomi Helsefak
Campus Tromsø

HMS-rådgiver
+4777645455

Seksjon for organisasjon og økonomi Helsefak
Campus Tromsø

Økonomirådgiver
+4777644147

Seksjon for organisasjon og økonomi Helsefak
Campus Tromsø

Leder UiTs Flekisibiliseringsprosjekt. Emneleder Hel-0700

Seksjon for organisasjon og økonomi Helsefak
Campus Tromsø

Økonomirådgiver

Seksjon for organisasjon og økonomi Helsefak
Campus Tromsø


Seksjon for organisasjon og økonomi Helsefak
Campus Tromsø

Økonomistyring
+4777646230

Seksjon for organisasjon og økonomi Helsefak
Campus Tromsø

Seniorrådgiver

Seksjon for organisasjon og økonomi Helsefak
Campus Tromsø

Økonomistyring

Seksjon for organisasjon og økonomi Helsefak
Campus Tromsø

+4777645609
MH L.06.320

Seksjon for organisasjon og økonomi Helsefak
Campus Tromsø


Seksjon for organisasjon og økonomi Helsefak
Campus Tromsø

Faggruppeleder Innkjøp og regnskap

Seksjon for organisasjon og økonomi Helsefak
Campus Tromsø

Faggruppeleder Økonomistyring / Seniorrådgiver
+4777646850

Seksjon for organisasjon og økonomi Helsefak
Campus Alta

Rådgiver i faggruppen økonomistring

Seksjon for organisasjon og økonomi Helsefak
Campus Tromsø


Seksjon for organisasjon og økonomi Helsefak
Campus Tromsø


Seksjon for organisasjon og økonomi Helsefak
Campus Tromsø

Leder - Seksjon for organisasjon og økonomi

Seksjon for organisasjon og økonomi Helsefak
Campus Tromsø

Økonomirådgiver
+4777623280

Seksjon for organisasjon og økonomi Helsefak
Campus

Rådgiver
+4777644817

Seksjon for organisasjon og økonomi Helsefak
Campus Tromsø

Rådgiver Innkjøp/Regnskap ved Helsefakultetet
+4777645634

Seksjon for organisasjon og økonomi Helsefak
Campus Tromsø

Rådgiver

Seksjon for organisasjon og økonomi Helsefak
Campus Tromsø

Rådgiver i faggruppen Økonomistyring

Seksjon for organisasjon og økonomi Helsefak
Campus Tromsø

Personal- og organisasjonsutvikling