Ansatte – Fakultetsadministrasjonen ved Helsefak

Tilbake til enheten

Ansatte – Fakultetsadministrasjonen ved Helsefak

Alekseeva, Varvara

Rådgiver
Seksjon for organisasjon og økonomi Helsefak
Det helsevitenskapelige fakultet

Andersen, Amalie Hofmeyer

Avdeling for komparativ medisin
Seksjon for forskning, utdanning og formidling Helsefak
Det helsevitenskapelige fakultet

Andersen, Anine T.

Seniorrådgiver / Faggruppeleder
Seksjon for forskning, utdanning og formidling Helsefak
Det helsevitenskapelige fakultet
Jobber med:
Studieveiledning

Andersen, Ina

Rådgiver
Seksjon for organisasjon og økonomi Helsefak
Det helsevitenskapelige fakultet

Andreassen, Ida-Kristine

Rådgiver for profesjonsstudiet i medisin 6. studieår
Enhet for legeutdanning
Det helsevitenskapelige fakultet

Andreassen, Rune Nordgård

Seniorrådgiver
Seksjon for forskning, utdanning og formidling Helsefak
Det helsevitenskapelige fakultet

Arnesen, Reidar

Rådgiver
Seksjon for forskning, utdanning og formidling Helsefak
Det helsevitenskapelige fakultet

Aune, Tonje

Rådgiver
Seksjon for forskning, utdanning og formidling Helsefak
Det helsevitenskapelige fakultet

Berglund, Per-Åge

Seniorrådgiver
Seksjon for organisasjon og økonomi Helsefak
Det helsevitenskapelige fakultet

Birkelund, Henriette

Seksjonssjef
Regional etisk komité
Det helsevitenskapelige fakultet

1-10 av 126 | Neste 10 Siste 6