Ansatte – Fakultetsadministrasjonen ved Helsefak

Tilbake til enheten

Ansatte – Fakultetsadministrasjonen ved Helsefak

Aamodt, Julie Brådland

Vit. assistent
Seksjon for forskning, utdanning og formidling Helsefak
Det helsevitenskapelige fakultet

Alekseeva, Varvara

Rådgiver
Seksjon for organisasjon og økonomi Helsefak
Det helsevitenskapelige fakultet

Andersen, Amalie Hofmeyer

Avdeling for komparativ medisin
Seksjon for forskning, utdanning og formidling Helsefak
Det helsevitenskapelige fakultet

Andersen, Anine T.

Seniorrådgiver / Faggruppeleder
Seksjon for forskning, utdanning og formidling Helsefak
Det helsevitenskapelige fakultet
Jobber med:
Studieveiledning

Andersen, Ina

Rådgiver
Seksjon for organisasjon og økonomi Helsefak
Det helsevitenskapelige fakultet

Andreassen, Ida-Kristine

Rådgiver
Enhet for legeutdanning
Det helsevitenskapelige fakultet

Andreassen, Rune Nordgård

Faggruppeleder og seniorrådgiver for kommunikasjon, formidling og studentrekruttering ved Helsefakultetet.
Seksjon for forskning, utdanning og formidling Helsefak
Det helsevitenskapelige fakultet

Antonsen, Felix Storaas

Aspirant
Seksjon for forskning, utdanning og formidling Helsefak
Det helsevitenskapelige fakultet

Arnesen, Reidar

Rådgiver
Seksjon for forskning, utdanning og formidling Helsefak
Det helsevitenskapelige fakultet
MH2 L08.373
+4777660336

Arntsen, Camilla Sofie

Assistent
Seksjon for forskning, utdanning og formidling Helsefak
Det helsevitenskapelige fakultet

1-10 av 186 | Neste 10 Siste 6