Ansatte – Institutt for farmasi

Tilbake til enheten

Ansatte Institutt for farmasi

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Institutt for farmasi
Campus Tromsø

Senioringeniør

Institutt for farmasi
Campus Tromsø


Klinisk farmasi og farmakoepidemiologi, forskningsgruppe
Campus Tromsø


Institutt for farmasi
Campus Tromsø

Ph.D Student at UiT

Institutt for farmasi
Campus Tromsø

Førsteamanuensis II

Klinisk farmasi og farmakoepidemiologi, forskningsgruppe
Campus Tromsø

Førsteamanuensis (II)

Cellesignalering og målrettet terapi
Campus Tromsø


Cellesignalering og målrettet terapi
Campus Tromsø


Institutt for farmasi
Campus Tromsø

Forsker

Klinisk farmasi og farmakoepidemiologi, forskningsgruppe
Campus Tromsø

Stipendiat ved Institutt for Farmasi

Institutt for farmasi
Campus Tromsø

Senioringeniør

Institutt for farmasi
Campus Tromsø


Cellesignalering og målrettet terapi
Campus Tromsø

Stipendiat

Klinisk farmasi og farmakoepidemiologi, forskningsgruppe
Campus Tromsø


Institutt for farmasi
Campus Tromsø

Professor i forskningsgruppen for Drug Transport and Delivery
+4777646169

Klinisk farmasi og farmakoepidemiologi, forskningsgruppe
Campus


Institutt for farmasi
Campus Tromsø

Professor, Instituttleder
+4777646656

Institutt for farmasi
Campus Tromsø

Førstelektor

Institutt for farmasi
Campus Tromsø

Studieveileder

Institutt for farmasi
Campus Tromsø

Førsteamanuensis
FARM F2. 107

Institutt for farmasi
Campus Tromsø

Postdoc in Biochemistry and Enzyme Evolution

Klinisk farmasi og farmakoepidemiologi, forskningsgruppe
Campus Tromsø

Førsteamanuensis / Klinisk farmasi
+4777645883
FARM F4. 102

Institutt for farmasi
Campus Tromsø


Klinisk farmasi og farmakoepidemiologi, forskningsgruppe
Campus Tromsø

Førsteamanuensis og praksiskoordinator
FARM F4. 220

Institutt for farmasi
Campus Tromsø

Førsteamanuensis II (20%)
+4777646160

Institutt for farmasi
Campus Tromsø

+4777623379

Institutt for farmasi
Campus Tromsø

Senioringeniør

Institutt for farmasi
Campus Tromsø


Institutt for farmasi
Campus Tromsø

Førsteamanuensis

Institutt for farmasi
Campus Tromsø

Professor II
+4777646653
FARM F4. 222

Cellesignalering og målrettet terapi
Campus Tromsø

Senioringeniør. Verneombud ved Institutt for Farmasi.
+4777646233

Institutt for farmasi
Campus Tromsø

Førsteamanuensis

Institutt for farmasi
Campus Tromsø

PhD Student

Institutt for farmasi
Campus Tromsø

Førsteamanuensis
+4777644842

Klinisk farmasi og farmakoepidemiologi, forskningsgruppe
Campus Tromsø

Ph.D Student
+4777644495

Institutt for farmasi
Campus Tromsø

Professor emeritus
+4777646354

Institutt for farmasi
Campus Tromsø

Professor mikrobiologi, Forskningsgruppeleder
+4777623156
FARM F4. 218

Institutt for farmasi
Campus Tromsø


Institutt for farmasi
Campus Tromsø

Førsteamanuensis

Institutt for farmasi
Campus Tromsø


Institutt for farmasi
Campus Tromsø


Institutt for farmasi
Campus Tromsø


Institutt for farmasi
Campus Tromsø


Infection Biology, Research Group
Campus Tromsø

Overingeniør
+4777623105

Klinisk farmasi og farmakoepidemiologi, forskningsgruppe
Campus Tromsø

Førsteamanuensis i klinisk faramsi
+4777645889
Farmasibygget

Cellesignalering og målrettet terapi
Campus Tromsø

Førsteamanuensis, Farmakologisk forskningsgruppe
+4777646166
FARM F2. 101

Institutt for farmasi
Campus Tromsø

Dekan

Institutt for farmasi
Campus Tromsø


Institutt for farmasi
Campus Tromsø


Institutt for farmasi
Campus Tromsø


Cellesignalering og målrettet terapi
Campus Tromsø

Professor i Molekylærbiologi
FARM F2. 102

Institutt for farmasi
Campus Tromsø

Førstelektor/ Programkoordinator
+4777645347

Institutt for farmasi
Campus Tromsø

PhD Stipendiat

Institutt for farmasi
Campus Tromsø

PhD student

Institutt for farmasi
Campus Tromsø

Universitetslektor II

Institutt for farmasi
Campus Tromsø

Doktorgradsstipendiat

Institutt for farmasi
Campus Tromsø


Institutt for farmasi
Campus Tromsø


Institutt for farmasi
Campus Tromsø

Avdelingsingeniør

Institutt for farmasi
Campus Tromsø

Stipendiat

Institutt for farmasi
Campus


Institutt for farmasi
Campus Tromsø


Institutt for farmasi
Campus Tromsø

Stipendiat

Cellesignalering og målrettet terapi
Campus Tromsø

Gruppeleder for forskningsgruppen Cellesignalering og målrettet terapi

Institutt for farmasi
Campus Tromsø


Institutt for farmasi
Campus Tromsø

Professor and Head of Drug Transport and Delivery Research Group

Klinisk farmasi og farmakoepidemiologi, forskningsgruppe
Campus Tromsø

Senioringeniør
+4777646552
FARM F4. 213

Klinisk farmasi og farmakoepidemiologi, forskningsgruppe
Campus Tromsø

Professor. Forskningsgruppeleder. Samfunnsfarmasi.
+4777645792
FARM f 4.206

Institutt for farmasi
Campus Tromsø

+4777646531
FARM F2. 108

Cellesignalering og målrettet terapi
Campus Tromsø


Institutt for farmasi
Campus Tromsø

Professor, prodekan forskning og innovasjon
+4777644085

Institutt for farmasi
Campus Tromsø

Stipendiat

Klinisk farmasi og farmakoepidemiologi, forskningsgruppe
Campus Tromsø

Universitetslektor II

Klinisk farmasi og farmakoepidemiologi, forskningsgruppe
Campus Tromsø

Førsteamanuensis, Farmakoepidemiologi

Institutt for farmasi
Campus Tromsø

Førsteamanuensis
+4777623309

Institutt for farmasi
Campus Tromsø

Førsteamanuensis II
+4777620909

Klinisk farmasi og farmakoepidemiologi, forskningsgruppe
Campus Tromsø

Professor i farmakoepidemiologi og samfunnsfarmasi
+4777646192

Institutt for farmasi
Campus Tromsø

Forsker, Marbio
+4777649272
Forskningsparken 3