Ansatte – Allmennmedisinsk forskningsenhet AFE

Tilbake til enheten

Ansatte – Allmennmedisinsk forskningsenhet AFE

Andersen, Stian

Stipendiat
Allmennmedisinsk forskningsenhet AFE
Det helsevitenskapelige fakultet

Andreassen, Kristine Elvevold

Samfunnsmedisin, sosialmedisin
Allmennmedisinsk forskningsenhet AFE
Det helsevitenskapelige fakultet

Aviles Solis, Juan Carlos

Forsker
Allmennmedisinsk forskningsenhet AFE
Det helsevitenskapelige fakultet

Brandt Ryborg Jønsson, Alexandra

Førsteammenuensis
Allmennmedisinsk forskningsenhet AFE
Det helsevitenskapelige fakultet

Brodersen, John

Professor, Allmennmedisinsk Forskningsenhet AFE Nord.
Allmennmedisinsk forskningsenhet AFE
Det helsevitenskapelige fakultet

Davidsen, Anne Herefoss

Stipendiat
Allmennmedisinsk forskningsenhet AFE
Det helsevitenskapelige fakultet

Halvorsen, Peder Andreas

Professor
Allmennmedisinsk forskningsenhet AFE
Det helsevitenskapelige fakultet

Ingebrigtsen, Mona

Seniorkonsulent
Allmennmedisinsk forskningsenhet AFE
Det helsevitenskapelige fakultet

Johansen, May-Lill

Forskningsleder og førsteamanuensis
Allmennmedisinsk forskningsenhet AFE
Det helsevitenskapelige fakultet

Kvamme, Maria Fredriksen

Forsker i postdoktorprosjektet STUDENTBLIKK på psykisk helse og trivsel
Allmennmedisinsk forskningsenhet AFE
Det helsevitenskapelige fakultet

1-10 av 16 | Siste 6