Ansatte – Allmennmedisinsk forskningsenhet AFE

Tilbake til enheten

Ansatte Allmennmedisinsk forskningsenhet AFE

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Allmennmedisinsk forskningsenhet AFE
Campus Tromsø

Stipendiat
+4777644860

Allmennmedisinsk forskningsenhet AFE
Campus Tromsø

Samfunnsmedisin, sosialmedisin

Allmennmedisinsk forskningsenhet AFE
Campus Tromsø

+4777645619

Allmennmedisinsk forskningsenhet AFE
Campus Tromsø

Førsteammenuensis

Allmennmedisinsk forskningsenhet AFE
Campus Tromsø

Professor, Allmennmedisinsk Forskningsenhet AFE Nord.

Allmennmedisinsk forskningsenhet AFE
Campus Tromsø


Allmennmedisinsk forskningsenhet AFE
Campus Tromsø

Professor

Allmennmedisinsk forskningsenhet AFE
Campus Tromsø

Seniorkonsulent

Allmennmedisinsk forskningsenhet AFE
Campus Tromsø

Forskningsleder og førsteamanuensis

Allmennmedisinsk forskningsenhet AFE
Campus Tromsø

Forsker i postdoktorprosjektet STUDENTBLIKK på psykisk helse og trivsel

Allmennmedisinsk forskningsenhet AFE
Campus Tromsø

Professor emeritus
+4777644814

Allmennmedisinsk forskningsenhet AFE
Campus Tromsø


Allmennmedisinsk forskningsenhet AFE
Campus Tromsø

Stipendiat

Allmennmedisinsk forskningsenhet AFE
Campus Tromsø

Professor, nestleder AFE
+4777623340

Allmennmedisinsk forskningsenhet AFE
Campus Tromsø


Allmennmedisinsk forskningsenhet AFE
Campus Tromsø

+4777660256