Ansatte – Enhet for instituttadministrasjon

Tilbake til enheten

Ansatte – Enhet for instituttadministrasjon

Bachmann, Anne Marit

Studiekonsulent
Enhet for instituttadministrasjon
Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Bentz, Tore Børseth

Kontorsjef
Enhet for instituttadministrasjon
Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Bruland, Hildegunn

Seniorrådgiver lederstøtte
Enhet for instituttadministrasjon
Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Dahl, Karoline

Førstekonsulent
Enhet for instituttadministrasjon
Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Dalsbø, Elisabeth Thørring

Koordinator team utdanning
Enhet for instituttadministrasjon
Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Djesa, Rachel Issa

Rådgiver / Førsteamanuensis
Enhet for instituttadministrasjon
Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Eriksen, Mathias

Studiekonsulent
Enhet for instituttadministrasjon
Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Fossøy, Ingvild Lakseide

Førstekonsulent
Enhet for instituttadministrasjon
Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Guldahl, Kari Torill

Seniorkonsulent
Enhet for instituttadministrasjon
Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Hansen, Siv Aina

Studiekonsulent for religionsvitenskap, teologi og årsstudiet i likestilling og kjønn
Enhet for instituttadministrasjon
Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

1-10 av 23 | Neste 10 Siste 3