Ansatte – Seksjon for forskning og utdanningskvalitet

Tilbake til enheten

Ansatte – Seksjon for forskning og utdanningskvalitet

Lind, Eirik Gjessing

rådgiver, utdanningskvalitet
Seksjon for forskning og utdanningskvalitet
Fellesadministrasjonen
Administrasjonsbygget
+4777625158

Falk-Petersen, Stine

Rådgiver
Seksjon for forskning og utdanningskvalitet
Fellesadministrasjonen

Ramberg, Margit

juridisk rådgiver
Seksjon for forskning og utdanningskvalitet
Fellesadministrasjonen

Pedersen, Zølvi

Seniorrådgiver
Seksjon for forskning og utdanningskvalitet
Fellesadministrasjonen

Åsland, Morten

Seniorrådgiver
Seksjon for forskning og utdanningskvalitet
Fellesadministrasjonen

Hanssen, Inger Ann

Underdirektør
Seksjon for forskning og utdanningskvalitet
Fellesadministrasjonen

Bye, Geir

Seniorrådgiver Samfunnskontakt
Seksjon for forskning og utdanningskvalitet
Fellesadministrasjonen

Fossbakk, Ingfrid

Rådgiver
Seksjon for forskning og utdanningskvalitet
Fellesadministrasjonen

Lie, Ivar

Seniorrådgiver, ansvarlig for Kandidatundersøkelsen UiT - Faggruppe for samfunnskontakt
Seksjon for forskning og utdanningskvalitet
Fellesadministrasjonen

1-10 av 33 | Neste 10 Siste 3