Ansatte – Seksjon for forskning og utdanningskvalitet

Tilbake til enheten

Ansatte Seksjon for forskning og utdanningskvalitet

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Seksjon for forskning og utdanningskvalitet
Campus Tromsø

administrativ koordinator for ph.d.-utdanningen
+4777644167

Seksjon for forskning og utdanningskvalitetSeksjon for forskning og utdanningskvalitet
Campus Tromsø

seniorrådgiver

Seksjon for forskning og utdanningskvalitet
Campus Kirkenes

Samfunnskontakt og leder av DigForsk AS
Kirkenes

Seksjon for forskning og utdanningskvalitet
Campus Tromsø

seniorrådgiver

Seksjon for forskning og utdanningskvalitet
Campus Tromsø

Seniorrådgiver
+4777660397

Seksjon for forskning og utdanningskvalitet
Campus Tromsø

Seniorrådgiver Samfunnskontakt
+4777645565

Seksjon for forskning og utdanningskvalitet
Campus Tromsø

Hovedtillitsvalgt Norsk tjenestemannslag
+4777645212

Seksjon for forskning og utdanningskvalitet
Campus Tromsø

Faggruppe for utdanningskvalitet

Seksjon for forskning og utdanningskvalitet
Campus Tromsø

Seniorrådgiver

Seksjon for forskning og utdanningskvalitet
Campus Tromsø

Underdirektør

Seksjon for forskning og utdanningskvalitetSeksjon for forskning og utdanningskvalitet
Campus Tromsø

Seniorrådgiver - Samfunnskontakt og koordinator for UiTs etter- og videreutdanningsaktivitet

Seksjon for forskning og utdanningskvalitet
Campus Tromsø

+4777645019

Seksjon for forskning og utdanningskvalitet
Campus Alta

Seniorrådgiver, Faggruppe for samfunnskontakt, SEFU - Ansvarlig for Kandidatundersøkelsen UiT
+4778450145

Seksjon for forskning og utdanningskvalitet
Campus Tromsø

Analytiker
+4777644520

Seksjon for forskning og utdanningskvalitet
Campus Tromsø

seniorrådgiver,utdanningsfeltet
+4777625158
Administrasjonsbygget B335

Seksjon for forskning og utdanningskvalitet
Campus Tromsø

seniorrådgiver

Seksjon for forskning og utdanningskvalitet
Campus Tromsø

Seniorrådgiver/Næringslivskoordinator
ADM A 338

Seksjon for forskning og utdanningskvalitet
Campus Tromsø

Seniorrådgiver ekstern finansiering EU

Seksjon for forskning og utdanningskvalitet
Campus Tromsø

Faggruppeleder utdanningskvalitet. Ansvar for UiTs samarbeid med Forsvarets logistikk organisasjon, Tableau m.m.

Seksjon for forskning og utdanningskvalitet
Campus Tromsø

Faggruppeleder Forskning og innovasjon

Seksjon for forskning og utdanningskvalitet
Campus Tromsø

Seniorrådgiver og Faggruppeleder Samfunnskontakt
+4777645065

Seksjon for forskning og utdanningskvalitetSeksjon for forskning og utdanningskvalitet
Campus Tromsø

juridisk rådgiver
+4777645398

Seksjon for forskning og utdanningskvalitetSeksjon for forskning og utdanningskvalitet
Campus Tromsø

Seniorrådgiver faggruppe forskning og innovasjon
+4777623370

Seksjon for forskning og utdanningskvalitetSeksjon for forskning og utdanningskvalitet
Campus Kirkenes

Seniorrådgiver, samfunnskontakt
+4778450560
Kirkenes

Seksjon for forskning og utdanningskvalitet
Campus Tromsø

Seksjonsleder

Seksjon for forskning og utdanningskvalitet
Campus Tromsø

EUGLOH, arbeidspakke-koordinator

Seksjon for forskning og utdanningskvalitet
Campus Tromsø

Rådgiver, utdanningskvalitet

Seksjon for forskning og utdanningskvalitet
Campus Tromsø

Seksjon for forskning og utdanningskvalitet

Seksjon for forskning og utdanningskvalitet
Campus Tromsø

Seniorrådgiver