Ansatte – Seksjon for internasjonalt samarbeid

Tilbake til enheten

Ansatte – Seksjon for internasjonalt samarbeid

Aambø, Kristian Osnes

Fakultetskontakt for HSL-fakultetet, internasjonalisering og utveksling
Seksjon for internasjonalt samarbeid
Fellesadministrasjonen

Ag, Sigrid

Seksjonsjef
Seksjon for internasjonalt samarbeid
Fellesadministrasjonen

Asbjørnsen, Jakob


Seksjon for internasjonalt samarbeid
Fellesadministrasjonen

Berntzen, Camilla

Seksjon for internasjonalt samabeid
Seksjon for internasjonalt samarbeid
Fellesadministrasjonen

Bolgen, Guri Ane Solem

Internasjonal rådgiver og institusjonskontakt for Scholars at Risk (SAR)
Seksjon for internasjonalt samarbeid
Fellesadministrasjonen

Brokke, Astrid Sollid

seniorrådgiver
Seksjon for internasjonalt samarbeid
Fellesadministrasjonen

Buck, Mari

Seniorrådgiver
Seksjon for internasjonalt samarbeid
Fellesadministrasjonen

Guissard, Isabelle

Seniorrådgiver
Seksjon for internasjonalt samarbeid
Fellesadministrasjonen

Karlsen, Jonas

Førstekonsulent
Seksjon for internasjonalt samarbeid
Fellesadministrasjonen

Kononova, Natalia

seniorrådgiver
Seksjon for internasjonalt samarbeid
Fellesadministrasjonen

1-10 av 19 | Siste 9