Seksjon for internasjonalt samarbeid


   

Seksjon for internasjonalt samarbeid (SIS) skal støtte og bidra til å bygge UiTs internasjonaler engsasjement.

Internasjonalt faglig samarbeid er sentralt i UiTs strategi. Hovedaktører er studenter på mobilitet, forskere og ansatte i aktive samarbeid, og fagmiljø med forsknings- og utdanningssamarbeid.

SIS' hovedoppgave er å gi råd til UiTs studenter forskere og fagmiljø/enheter. Hovedverktøy er oppfølging av UiTs nettportaler for internasjonalt samarbeid: uit.no/internasjonal. Her inngår informasjon om studentutveksling, ansattmobilitet, avtaler og mer.

SIS driver også UiTs fellestjeneste for mobilitet, konkret tjenestetilbud for studenter, ansatte og fagmiljø/enheter er beskrevet på intranett

UiT internasjonal nettportal

UiT fellestjeneste for mobilitet (intranett)

UiT ansattmobilitet

UiT studentutveksling

Ansatte ved Seksjon for internasjonalt samarbeid:

[Loading...]

Siste nyheter

Scholarship for British Postgraduate students at UiT, academic year 2020-21

The Anglo-Norse Society supports British students engaging in Arctic-studies, deadline 19 June 20... Les nyhetssaken

Kunngjøring om webinar: Queer Epistemicide? Anti-gender knowledge politics and attacks on SOGIE rights

Webinar om angrep på kunnskapsbygging om kjønn og kjønnsrettigheter - bl.a. s... Les nyhetssaken


Arrangementer


Utveksling vårsemesteret 2021 - informasjonsmøte

10. jun     13:15     online     Online