Seksjon for internasjonalt samarbeid


   

Seksjon for internasjonalt samarbeid (SIS) skal støtte og bidra til å bygge UiTs internasjonaler engsasjement.

Internasjonalt faglig samarbeid er sentralt i UiTs strategi. Hovedaktører er studenter på mobilitet, forskere og ansatte i aktive samarbeid, og fagmiljø med forsknings- og utdanningssamarbeid.

SIS' hovedoppgave er å gi råd til UiTs studenter forskere og fagmiljø/enheter. Hovedverktøy er oppfølging av UiTs nettportaler for internasjonalt samarbeid: uit.no/internasjonal. Her inngår informasjon om studentutveksling, ansattmobilitet, avtaler og mer.

SIS driver også UiTs fellestjeneste for mobilitet, konkret tjenestetilbud for studenter, ansatte og fagmiljø/enheter er beskrevet på intranett

UiT internasjonal nettportal

UiT fellestjeneste for mobilitet (intranett)

UiT ansattmobilitet

UiT studentutveksling

Ansatte ved Seksjon for internasjonalt samarbeid:

[Loading...]

Siste nyheter

Politiske angrep på akademisk frihet: kjønnstudier

SAIH og UiT setter fokus på Domino-effekten - The anti-gender backlash, flere semi... Les nyhetssaken

Barentsplusstipend for høstsemesteret 2020.

Søknadsfrist 15. april 2020: Ansatte og studenter ved UIT Norges arktiske universitet invi... Les nyhetssaken

Erasmus+ utveksling for ansatte 2020/2021

Søknadsfrist 24.mai 2020: Faglig og teknisk/adm-ansatte ved UiT kan søke mobilitets... Les nyhetssaken


Arrangementer


Engelskkurs for ansatte - "Academic writing" og "English pronunciation" m.m., Harstad 25.-29.mai 2020

25. mai     09:00     Campus Harstad     Harstad, Narvik