Seksjon for internasjonalt samarbeid


English flag   

Seksjon for internasjonalt samarbeid (SIS) skal støtte og bidra til å bygge UiTs internasjonale engasjement.

Internasjonalt faglig samarbeid er sentralt i UiTs strategi. Hovedaktører er studenter på mobilitet, forskere og ansatte i aktive samarbeid, og fagmiljø med forsknings- og utdanningssamarbeid.

SIS' hovedoppgave er å gi råd til UiTs studenter, forskere og fagmiljø/enheter. Hovedverktøy er oppfølging av UiTs nettportaler for internasjonalt samarbeid: uit.no/internasjonal. Her inngår informasjon om studentutveksling, ansattmobilitet, avtaler og mer.

SIS driver også UiTs fellestjeneste for mobilitet. Konkrete tjenestetilbud for studenter, ansatte og fagmiljø/enheter er beskrevet på intranett.

UiT internasjonal nettportal

UiT fellestjeneste for mobilitet (intranett)

UiT ansattmobilitet

UiT studentutveksling

Ansatte ved Seksjon for internasjonalt samarbeid:

[Loading...]