Ansatte – Seksjon for internasjonalt samarbeid

Tilbake til enheten

Ansatte Seksjon for internasjonalt samarbeid

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Seksjon for internasjonalt samarbeid
Campus Tromsø

Fakultetskontakt for HSL-fakultetet, internasjonalisering og utveksling
Øvre Lysthus 2.03

Seksjon for internasjonalt samarbeid
Campus Tromsø

Seksjonsjef
+4777623368

Seksjon for internasjonalt samarbeid
Campus Alta

Seksjon for internasjonalt samabeid

Seksjon for internasjonalt samarbeid
Campus Narvik

Internasjonal rådgiver og institusjonskontakt for Scholars at Risk (SAR)
+4776966603
E E2026

Seksjon for internasjonalt samarbeid
Campus Tromsø

seniorrådgiver
+4777645260

Seksjon for internasjonalt samarbeid
Campus Tromsø

Debut Week International, Innreisende studenter

Seksjon for internasjonalt samarbeid
Campus Tromsø

Seniorrådgiver
+4777623191

Seksjon for internasjonalt samarbeid
Campus Alta

Seniorrådgiver

Seksjon for internasjonalt samarbeid
Campus Alta

seniorrådgiver

Seksjon for internasjonalt samarbeid
Campus


Seksjon for internasjonalt samarbeid
Campus Tromsø

+4777648390

Seksjon for internasjonalt samarbeid
Campus Tromsø

+4777645075

Seksjon for internasjonalt samarbeid
Campus Tromsø

Seniorrådgiver / Koordinator for innreisende utvekslingsopphold

Seksjon for internasjonalt samarbeid
Campus Tromsø


Seksjon for internasjonalt samarbeid
Campus

Førstekonsulent

Seksjon for internasjonalt samarbeid
Campus Tromsø

+4777620870

Seksjon for internasjonalt samarbeid
Campus Harstad

+4777058109
Campus Harstad

Seksjon for internasjonalt samarbeid
Campus Tromsø

Internasjonalt samarbeid
+4777644287

Seksjon for internasjonalt samarbeid
Campus Tromsø

Seniorrådgiver

Seksjon for internasjonalt samarbeid
Campus Tromsø

Internasjonal rådgiving

Seksjon for internasjonalt samarbeid
Campus Narvik

Rådgiver/Internasjonal koordinator. Mottaksprogram, utvekslingsavtaler, utvekslingsstudenter, inngå avtale med partner universiteter. Kontaktperson for Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi og Fakultet for naturvitenskap og teknologi.
Narvik E2021

Seksjon for internasjonalt samarbeid
Campus Tromsø

Internasjonal rådgiver og prosjektleder Mohnprisen
+4777646951

Seksjon for internasjonalt samarbeid
Campus Tromsø

+4777644968

Seksjon for internasjonalt samarbeid
Campus