Ansatte – Idrettshøgskolen

Tilbake til enheten

Ansatte – Idrettshøgskolen

Olaussen, Gro Anett

Kontorsjef
Idrettshøgskolen
Det helsevitenskapelige fakultet

Randers, Morten B


Idrettshøgskolen
Det helsevitenskapelige fakultet

Røsbø, June Anthonsen

Universitetslektor
Idrettshøgskolen
Det helsevitenskapelige fakultet

Sandbakk, Øyvind Bucher

Professor
Idrettshøgskolen
Det helsevitenskapelige fakultet

Thomassen, Tor Oskar

1. amanuensis idrett
Idrettshøgskolen
Det helsevitenskapelige fakultet

Rolland, Carsten Gade

Instituttleder, dosent i idrettsvitenskap
Idrettshøgskolen
Det helsevitenskapelige fakultet

Hagerupsen, Karianne

Universitetslektor
Idrettshøgskolen
Det helsevitenskapelige fakultet

Olsen, Odd-Egil

Førsteamanuensis
Idrettshøgskolen
Det helsevitenskapelige fakultet
Alta, Btr. 1-2-3
+4778450173

Stålstrøm, Jannicke

Universitetslektor
Idrettshøgskolen
Det helsevitenskapelige fakultet

Jansen, Unni Charlotte

Seniorkonsulent, Idrettshøgskolen
Idrettshøgskolen
Det helsevitenskapelige fakultet

1-10 av 46 | Neste 10 Siste 6