Breivik, Elisabet

Stipendiat
Msc i sykepleie og videreutd. ABIKO
Det helsevitenskapelige fakultet

Børresen, Randi

Studieprogramleder for Master i sykepleie som har fem studieretninger. Herunder anestesi-, barn-, intensiv-,kreft og operasjonssykepleie
Msc i sykepleie og videreutd. ABIKO
Det helsevitenskapelige fakultet

Danielsen, Inger Jorun

Førsteamanuensis
Msc i sykepleie og videreutd. ABIKO
Det helsevitenskapelige fakultet

Dehli, Lena Nordgård

Universitetslektor
Msc i sykepleie og videreutd. ABIKO
Det helsevitenskapelige fakultet

Drageset, Ingrid Marie Saga

Førsteamanuensis. Master i sykepleie
Msc i sykepleie og videreutd. ABIKO
Det helsevitenskapelige fakultet

Elstad, Ingunn

Professor emerita
Msc i sykepleie og videreutd. ABIKO
Det helsevitenskapelige fakultet

Endal, Håkon

PhD Stipendiat
Msc i sykepleie og videreutd. ABIKO
Det helsevitenskapelige fakultet

+4777646234

Fagerjord, Britt

Universitetslektor. Master i sykepleie.
Msc i sykepleie og videreutd. ABIKO
Det helsevitenskapelige fakultet

Grov, Ellen Karine

Professor
Msc i sykepleie og videreutd. ABIKO
Det helsevitenskapelige fakultet

Hanssen, Tove Aminda

Professor i sykepleie ved Master i sykepleie.
Msc i sykepleie og videreutd. ABIKO
Det helsevitenskapelige fakultet

1-10 av 23 | Neste 10 Siste 3