Berg, Vivian

Førsteamanuensis
Eksperimentell og klinisk farmakologi
Det helsevitenskapelige fakultet

Dietrichs, Erik Sveberg

Førsteamanuensis
Eksperimentell og klinisk farmakologi
Det helsevitenskapelige fakultet

Nilsen, Mia

Stipendiat
Eksperimentell og klinisk farmakologi
Det helsevitenskapelige fakultet

Ravna, Aina Westrheim

Professor
Eksperimentell og klinisk farmakologi
Det helsevitenskapelige fakultet

Smaglyukova, Natalia

Overingeniør
Eksperimentell og klinisk farmakologi
Det helsevitenskapelige fakultet