Aspaas, Per Pippin

Faggruppeleder for forsknings- publiseringsstøtte
Psykologi- og jusbiblioteket
Universitetsbiblioteket
Jobber med:
Bibliotek / Biblioteksveiledning / Klassifikasjon / Litteratursøk / Brukerstøtte / Eldre arkiv / Forskningsstøtte / Open Access

Ekanger, Aysa

Forsknings- og publiseringsstøtte, Open Access
Psykologi- og jusbiblioteket
Universitetsbiblioteket
Jobber med:
Open Access

Frantsvåg, Jan Erik

Universitetsbibliotekar/Open Access-rådgiver
Psykologi- og jusbiblioteket
Universitetsbiblioteket
Jobber med:
Brukerstøtte / Open Access / Internasjonalt samarbeid

Lillejord, Stian

Fagansvarlig for juridiske fag
Psykologi- og jusbiblioteket
Universitetsbiblioteket

Longva, Leif

Universitetsbibliotekar
Psykologi- og jusbiblioteket
Universitetsbiblioteket

Låg, Torstein

Førstebibliotekar
Psykologi- og jusbiblioteket
Universitetsbiblioteket