Per Pippin Aspaas


Faggruppeleder for forsknings- publiseringsstøtte

Stillingsbeskrivelse

Som faggruppeleder for forsknings- og publiseringsstøtte ved Universitetsbiblioteket arbeider jeg primært med å koordinere og videreutvikle våre støttetjenester for åpen publisering og forskningsdata-arkivering.

Vitenskapelige arbeidsområder


 • Per Pippin Aspaas :
  The 1769 Transit of Venus as a Springboard for Jesuit Ministries among the Learned
  Journal of Jesuit Studies (JJS) 2023 ARKIV / DOI
 • Per Pippin Aspaas :
  Standing on the shoulders of Scandinavian giants? Intellectual heritage in the "Demonstratio idioma Ungarorum et Lapponum idem esse" by János Sajnovics
  Nordlit 2022 ARKIV / DOI
 • Per Pippin Aspaas :
  Hans Ellegren, Hvad nytt och nyttigt: Tillkomsten av landets första lärda sällskap: Kungl. Vetenskaps-Societeten i Uppsala & En akademi finner sin väg (Uppsala: Kungl. Vetenskaps-Societeten, 2019 & 2020). 306 + 337 s.
  1700-tal: Nordic Journal for Eighteenth-Century Studies 2022 ARKIV / DOI
 • Per Pippin Aspaas :
  En Horats-pastisj fra 1805: Johan Nordahl Bruns latinske epitafium over Gerhard Sandberg
  Klassisk Forum 2021 ARKIV
 • Per Pippin Aspaas, Katalin Pataki :
  Did Astronomy Constitute a Denominationally Neutral Space within the Republic of Letters? An Outline for the Use of Visualization Tools in the Study of Astronomical Correspondence
  Vandenhoeck & Ruprecht 2019 ARKIV / DOI
 • Ruth Ahnert, Sebastian E. Ahnert, Per Pippin Aspaas, Howard Hotson, Christoph Kudella, Ikaros Mantouvalos m.fl.:
  Networking the Republic of Letters
  Universitätsverlag Göttingen 2019 ARKIV / DOI
 • Per Pippin Aspaas :
  Nicolai Krog Bredal Oneiro-Kosmos. Id est mundus in somnio, poëma philosophico-heroicum (Hafniae, 1753): Editio diplomatica, praefatione notisque instructa
  Humanistica Lovaniensia. Journal of Neo-Latin Studies 2017 ARKIV
 • Per Pippin Aspaas, László Kontler :
  Maximilian Hell (1720–92) and the Ends of Jesuit Science in Enlightenment Europe
  Brill Academic Publishers 2020 ARKIV
 • Laura Alexis Janda, Lukas Sönning, Per Pippin Aspaas :
  10 Years of TROLLing: A Birthday Podcast Episode
  Open Science Talk 2024 DOI
 • Per Pippin Aspaas :
  The land of pygmies and monsters - glimpses from the Arctic map collection at UiT
  2024 ARKIV
 • Andreas Klein, Per Pippin Aspaas :
  The Neo-Latin Podcast, episode 5: Johannes Schefferus
  02. februar 2023 ARKIV
 • Per Pippin Aspaas :
  Trondheim og latinen - et sveip gjennom 1700-tallet
  2023 ARKIV
 • Per Pippin Aspaas :
  Bo Lindberg, Disputation, dissertation, avhandling: historien om en genre (Stockholm: Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien, 2022). 248 s.
  1700-tal: Nordic Journal for Eighteenth-Century Studies 2023 ARKIV / DOI
 • Katie Smart, Per Pippin Aspaas, Leif Ståle Longva, Noortje Dijkstra Haugstvedt, Tamer Sabry Zaki Abu Alam, Karl Magnus Nilsen :
  Open Science for Arctic and Antarctic Research: the Open Polar database
  2023
 • Poul Henning Gustaf Hansen, Per Pippin Aspaas :
  The oldest printed maps of the Farthest North
  Fram Forum 2022 FULLTEKST / ARKIV
 • Per Pippin Aspaas, Poul Henning Gustaf Hansen :
  Informasjonsvideo #2 i forbindelse med utstillingen "Blikket vendes mot nord: Nordområdekart fra trykkekunstens begynnelse til Barents-ekspedisjonen"
  08. januar 2021 FULLTEKST
 • Poul Henning Gustaf Hansen, Per Pippin Aspaas :
  De eldste kart over nordområdene [Podcast: Nordnorsk historie]
  09. februar 2021 FULLTEKST / DATA
 • Silje Gaupseth, Per Pippin Aspaas, Poul Henning Gustaf Hansen :
  Blikket vendes mot nord: Nordområdekart fra trykkekunstens begynnelse til Barents-ekspedisjonen / Looking to the North: Maps of the northern areas from the beginning of the art of printing to the Barents expedition
  Kartutstilling 2021
 • Per Pippin Aspaas :
  Keynoteforedrag: Nordområdekartografien og erkjennelsens grenser på 1500-tallet
  2021
 • Gitte Solveig Kolstrup, Per Pippin Aspaas, Alex Hansen, Ole-Jørgen Haugen, Henrik Karlstrøm, Anders Røeggen :
  Felles publiseringstjeneste i UH-sektoren: Rapport fra arbeidsgruppe utnevnt av UHR-Bibliotek
  2021 ARKIV
 • Claudio Aspesi, Emily Mary Weitzenboeck, Nils Pharo, Per Pippin Aspaas, Urd Hertzberg :
  Hva gjør forlagsbransjen når forskningen blir åpen?
  2021 FULLTEKST
 • Per Pippin Aspaas :
  Presentasjon av boken "Maximilian Hell (1720-92) and the Ends of Jesuit Science in Enlightenment Europe"
  2021
 • Per Pippin Aspaas :
  In the collection: Presentation av kartutstilling på Polarmuseet
  2021
 • Per Pippin Aspaas :
  Forordet til Knud Leems Lexicon Lapponicum (1768-1781): Oversatt til norsk, med en innledning og kommentarer
  Uppsala universitet 2021 OMTALE / ARKIV
 • Per Pippin Aspaas :
  Celebrating the End of the Polar Night, or: The Arrival of a New "Sun King" (A programma from Sorø Equestrian Academy, for the occasion of the King's birthday, 29 Jan 1767)
  2021 ARKIV
 • Per Pippin Aspaas :
  Open Science initiatives at a university library - a personal account from UiT The Arctic University of Norway
  2021
 • Camilla Brekke, Raade Johanne, Per Pippin Aspaas :
  UiT vil bli like gode som Harvard
  Khrono.no 21. desember 2021 FULLTEKST
 • Tamer Abu-Alam, Per Pippin Aspaas, Noortje Dijkstra, Lars Figenschou, Leif Longva, Karl Magnus Nilsen m.fl.:
  Open Polar – a global open access portal to research on the polar regions
  2021 ARKIV
 • Johannes Ljungberg, Per Pippin Aspaas :
  Black Lives Matter meets Eighteenth-Century Studies: Perspectives from the Nordic countries
  1700-tal: Nordic Journal for Eighteenth-Century Studies 2021 DOI
 • Per Pippin Aspaas, Poul Henning Gustaf Hansen :
  Informasjonsvideo #1 i forbindelse med utstillingen "Blikket vendes mot nord: Nordområdekart fra trykkekunstens begynnelse til Barents-ekspedisjonen"
  27. desember 2020 FULLTEKST
 • Per Pippin Aspaas :
  Gina Dahl, Biskop Pontoppidans brevbok 1751–1753 (Bergen: Kapabel forlag, 2019). 296 pp.
  1700-tal: Nordic Journal for Eighteenth-Century Studies 2020 DOI
 • Per Pippin Aspaas, Dávid Veress :
  The Nordic Podcast 008 - Per Pippin Aspaas
  14. april 2020 ARKIV
 • Eirik Mikal Samuelsen, Per Pippin Aspaas :
  Meteorology as Citizen Science
  23. september 2020 DATA
 • Per Pippin Aspaas :
  Introduction at seminar for PhD Candidates and Postdocs: "Everything you need to know about Plan S, Elsevier, and the transition towards Open Science". Panel debate moderator: Johanne Raade, UiT with contributions from Lene Ottesen, UiT and Kenneth Ruud, UiT
  2019 ARKIV
 • Per Pippin Aspaas :
  The aurora borealis as described in Norges Naturlige Historie (1752) / Natürliche Historie von Norwegen (1753) / Natural History of Norway (1755)
  Aurorae Borealis Studia Classica 2019 ARKIV / DOI
 • Per Pippin Aspaas, Erik Lieungh :
  Open Science Talk, episode 13: What can we learn from history?
  31. januar 2019
 • Per Pippin Aspaas :
  Aina Nøding, Claus Fasting: Dikter, journalist, opplysningspioner (Oslo: Scandinavian Academic Press, 2018). 440 pp.
  1700-tal: Nordic Journal for Eighteenth-Century Studies 2019 ARKIV / DOI
 • Per Pippin Aspaas :
  Eliteforskeres logofetisjisme bør bekjempes (nettversjon) / Avskaff eliteforskeres logofetisjisme (opprinnelig manustittel: En Plan S+ til bekjempelse av eliteforskeres logofetisjisme)
  Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2019 ARKIV
 • Per Pippin Aspaas :
  Den nordiska 1700-talsforskningens möjligheter och utmaningar (Plenary roundtable)
  2018
 • Per Pippin Aspaas :
  A Gary Larson of the 1750s? Niels Krog Bredal's "Dreamworld"
  2018 ARKIV
 • Per Pippin Aspaas :
  Nytt og fanzy, eller traust og trygt?
  Khrono.no 03. juni 2018 ARKIV
 • Kate Maxwell, Unni Pia Løvhaug, Per Pippin Aspaas, Magnar Gullikstad Johnsen, Bente Heimtun, Per helge Nylund :
  Nordlyset hjemme – Nordlysvitenskap og UiT i 100 år
  Nordlyset hjemme – Nordlysvitenskap og UiT i 100 år 2018
 • Per Pippin Aspaas :
  En Plan S+ til bekjempelse av eliteforskeres logofetisjisme
  Khrono.no 2018 ARKIV
 • Per Pippin Aspaas :
  Ingen sammenheng mellom prestisje og kvalitet (manustittel: Forskning viser manglende sammenheng mellom tidsskrifters prestisje og forskningsartiklers kvalitet)
  Khrono.no 20. desember 2018 ARKIV
 • Per Pippin Aspaas :
  The rise of open science and the breakdown of the alliance between scholar and publisher
  2018
 • Per Pippin Aspaas :
  Erik Pontoppidan - Norges Naturlige Historie (1752/53)
  2018 ARKIV
 • Per Pippin Aspaas :
  Open Access
  2018 ARKIV
 • Øyvind Eide, Per Pippin Aspaas, Philipp Conzett :
  The correspondence of Just Qvigstad, 1.0 and 2.0 – the ongoing story of a digital edition
  2017
 • Per Pippin Aspaas :
  [Book review] Simone Dumont, Jean-Claude Pecker (eds.): Jérôme Lalande, Mission à Berlin: Lettres à Jean III Bernoulli et à Elert Bode (Paris 2014) 390 pp.
  xviii.ch. Jahrbuch der Schweizerischen Gesellschaft für die Erforschung des 18. Jahrhunderts. Annales de la Société suisse pour l'étude du XVIIIe siècle. Annali della Società svizzera per lo studio... 2017 ARKIV
 • Per Pippin Aspaas, Kira Moss :
  Nordlyset - Et videnskabeligt og kulturhistorisk blik
  2017

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →


  Forskningsinteresser

  Vitenskaps- og lærdomshistorie, særlig emner med tilknytning til det europeiske 1500-, 1600- og 1700-tallet

  Bruken av latin på ulike samfunnsområder fra antikken til i dag

  Edisjonsfilologi

  Undervisning

  Underviser særlig om åpen publisering og andre deler av åpen vitenskap