Aag, Frid Jorunn

Spesialbibliotekar
Harstadbiblioteket
Universitetsbiblioteket
Jobber med:
Bibliotek / Lån

Andreassen, Helene N.

Leder, faggruppe for undervisning og læringsstøtte
Kultur- og samfunnsfagbiblioteket
Universitetsbiblioteket
Jobber med:
Bibliotek / Undervisning / Informasjonskompetanse / Akademisk redelighet / Forvaltning av forskningsdata / Forskningsstøtte / Litteratursøk / Plagiat

Aslaksen, Lise

Bibliotekar
Kultur- og samfunnsfagbiblioteket
Universitetsbiblioteket

Aspaas, Per Pippin

Faggruppeleder for forsknings- publiseringsstøtte
Psykologi- og jusbiblioteket
Universitetsbiblioteket
Jobber med:
Bibliotek / Biblioteksveiledning / Klassifikasjon / Litteratursøk / Brukerstøtte / Eldre arkiv / Forskningsstøtte / Open Access

Asplund, Olaf Peter

Sekretær
Psykologi- og jusbiblioteket
Universitetsbiblioteket

Berg, Freyr

Sekretær
Psykologi- og jusbiblioteket
Universitetsbiblioteket

Borit, Cornel

Universitesbibliotekar
Avdeling for publikumstjenester
Universitetsbiblioteket

Brokjøb, Lise Gulli

Studentforsker og bibliotekarsekretær
Kultur- og samfunnsfagbiblioteket
Universitetsbiblioteket

Brynjulfsen, Tove

Bibliotekar
Kultur- og samfunnsfagbiblioteket
Universitetsbiblioteket

Bårnes, Vibeke

Fagansvarlig for sosiologi, sosialantropologi og religion
Kultur- og samfunnsfagbiblioteket
Universitetsbiblioteket

1-10 av 64 | Neste 10 Siste 4