Andreassen, Helene N.

Leder, faggruppe for undervisning og læringsstøtte
Kultur- og samfunnsfagbiblioteket
Universitetsbiblioteket
Jobber med:
Bibliotek / Undervisning / Informasjonskompetanse / Akademisk redelighet / Forvaltning av forskningsdata / Forskningsstøtte / Litteratursøk / Plagiat

Arulanandam, Samuel Satheeshkumar

Fagansvarlig for økonomi
Kultur- og samfunnsfagbiblioteket
Universitetsbiblioteket
Jobber med:
Brukerstøtte / Undervisning / Biblioteksveiledning / Oria / E-bøker / Databaser / Informasjonskompetanse / Referanseverktøy / EndNote / Litteratursøk / Akademisk redelighet / Plagiat / Studieteknikk / Studieveiledning / Open Access

Aspaas, Per Pippin

Faggruppeleder for forsknings- publiseringsstøtte
Psykologi- og jusbiblioteket
Universitetsbiblioteket
Jobber med:
Bibliotek / Biblioteksveiledning / Klassifikasjon / Litteratursøk / Brukerstøtte / Eldre arkiv / Forskningsstøtte / Open Access

Berg, Jan Martin

Rådgiver
Kultur- og samfunnsfagbiblioteket
Universitetsbiblioteket

Borit, Cornel

Førstebibliotekar
Avdeling for publikumstjenester
Universitetsbiblioteket

Bårdsen Tøllefsen, Inga

Prosjektleder for Skrivesenteret på UB
Kultur- og samfunnsfagbiblioteket
Universitetsbiblioteket

Bårnes, Vibeke

Fagansvarlig for sosiologi, sosialantropologi og religion
Kultur- og samfunnsfagbiblioteket
Universitetsbiblioteket

Conzett, Philipp

Førstebibliotekar / Fagansvarleg for nordisk, finsk, kvensk og tysk
Kultur- og samfunnsfagbiblioteket
Universitetsbiblioteket
Jobber med:
Forskningsstøtte / Publiseringsstøtte / Forvaltning av forskningsdata / Forskningsinfrastruktur / Open Access / Digitalisering / Digitale læringsressurser / Databaser / Litteratursøk / Biblioteksveiledning

Ekanger, Aysa

Forsknings- og publiseringsstøtte, Open Access
Psykologi- og jusbiblioteket
Universitetsbiblioteket
Jobber med:
Open Access

Enger, Marit Bull

Fagansvarlig for kunsthistorie, landskapsarkitektur
Kultur- og samfunnsfagbiblioteket
Universitetsbiblioteket

1-10 av 30 | Neste 10 Siste 10