Opgård, Bjørn Erik

Tekniker
Lærerut. og pedagogikk campus Alta

Olsen, Mirjam Harkestad

Professor
Lærerut. og pedagogikk campus Alta
Forskningsinteresser:

Inkludering og inkluderende læringsmiljø

Elever med læringsutfordringer

Språkutfordringer i en tospråklig kontekst

Psykososialt miljø

Klasseledelse

Voksnes læring


Bøe, Kari Wallem

Universitetslektor
Lærerut. og pedagogikk campus Alta

Suhr, Hilde Pettersen

Universitetslektor
Lærerut. og pedagogikk campus Alta
hilde.p.suhr@uit.no
ALTA 1005a
+4778450214

Kristiansen, Ingvill Nysted

Førsteamanuensis
Lærerut. og pedagogikk campus Alta

Nergård, Tone


Lærerut. og pedagogikk campus Alta

Isaksen, Marianne

Stipendiat
Lærerut. og pedagogikk campus Alta
marianne.isaksen@uit.no
Alta, Btr. 1-2-3
+4778450179

Ekeland, Torun Granstrøm

Førsteamanuensis
Lærerut. og pedagogikk campus Alta
torun.g.ekeland@uit.no
Alta, Btr. 1-2-3
+4778450185

Simensen, Anita Movik

Universitetslektor matematikk
Lærerut. og pedagogikk campus Alta
Forskningsinteresser:

Mine to hovedinteresser innenfor forskning er (1) tilpasset opplæring i matematikk i en inkluderende skole og (2) naturen som læringsarena for matematikk i barnehage og småskole. 

Jeg deltar for tiden i følgende prosjekt:

LiMa - Læringsmuligheter i matematikk for alle, doktorgradsprosjektet mitt der jeg undersøker 8. trinns elever som presterer lavt i matematikk sine læringsmuligheter under arbeid i smågrupper.

ROM - Realfagstalenter og motivasjon, et prosjekt der vi følger realfagstalenters arbeid me...


Rist, Mona V Pettersen

Universitetslektor
Lærerut. og pedagogikk campus Alta
mona.v.rist@uit.no
Alta, Btr. 1-2-3
+4778450126

1-10 av 59 | Neste 10 Siste 9