Aas, Gudrun

Universitetslektor
Lærerut. og pedagogikk campus Alta
Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Andersen, Mariann

Universitetslektor i pedagogikk
Lærerut. og pedagogikk campus Alta
Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Bigell, Werner Siegfried

Førsteamanuensis
Lærerut. og pedagogikk campus Alta
Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Bjøru, Anne Mette

Universitetslektor
Lærerut. og pedagogikk campus Alta
Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Brækken, Camilla

Assisterende kontorsjef Alta
Lærerut. og pedagogikk campus Alta
Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Bøe, Kari Wallem

Universitetslektor
Lærerut. og pedagogikk campus Alta
Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Daniloff, Merete

Universitetslektor
Lærerut. og pedagogikk campus Alta
Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Eriksen, Evelyn

PhD pedagogikk/spesialpedagogikk
Lærerut. og pedagogikk campus Alta
Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Ernstsen, Marita

Studiekonsulent førstelinjetjenesten og utdanning
Lærerut. og pedagogikk campus Alta
Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Estensen, Torstein Hole

Rådgiver
Lærerut. og pedagogikk campus Alta
Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning
Jobber med:
Refusjon / Veiledning

1-10 av 41 | Neste 10 Siste 1