#
#
Lærerut. og pedagogikk campus Alta merete.daniloff@uit.no +4778450432 959 67 992 Alta

Daniloff, Merete


Universitetslektor


  • Mariann Andersen, Kari Wallem Bøe, Merete Daniloff, Hilde Pettersen Suhr, Beate Lund, Kari-Mette Rudolph:
    Digitalisering og etterutdanning ILP Fiktiv barnehage - en kollektiv og praksisnær arbeidsform
  • Kari Wallem Bøe, Mariann Andersen, Hilde Irene Pettersen Suhr, Merete Daniloff, Kari-Mette Rudolph, Beate Lund:
    Den fiktive barnehage - presentasjon av digital film
    2021
  • Se alle arbeider i Cristin →