Instituttstyret ved AHR

Medlemmer:

Aalmen Markussen, Joakim
Myklebost, Kari Aga
Christensen, Cato
Svestad, Asgeir
Berg, Sigrun Høgetveit
Sælthun, Sigurd
Eriksen, Mathias

Eksterne representanter:
For studieåret 2023/24:
Studentrepresentant Amanda Leidland
Studentrepresentant Silje Heløe Kjær-Olsen