Instituttstyret ved AHR

Medlemmer:

Myklebost, Kari Aga
Kraft, Siv Ellen
Grohse, Ian Peter
Andersen, Trygve
Sandring, Vetle Lars Wisløff
Zachariassen, Ketil
Aalmen Markussen, Joakim

Eksterne representanter:
For studieåret 2023/24:
Studentrepresentant Amanda Leidland
Studentrepresentant Silje Heløe Kjær-Olsen