Kvensk skole og barnehage

Foto: Hilja Lisa Huru
Portrettbilde

Anita Movik Simensen

Enhet: Lærerut. og pedagogikk campus Alta

Forskningsinteresser:

Mine forskningsinteresser er tredelt:

1) Kritisk matematikkundervisning i urfolks- og migrasjonskontekster. 

2) Tilpasset opplæring i matematikk i en inkluderende skole. Her er jeg interessert i både:

  • matematikkvansker og elever som presterer lavt i matematikk
  • evnerike elever og realfagstalenter 

3) Naturen som læringsarena for matematikk i barnehagen. 

 

Jeg deltar for tiden i følgende prosjekt:

MIM-prosjektet (Matematikkundervisning i urfolks- og migrasjonskontekster): I dette prosjektet vil vi undersøke hvordan ulike språk og kulturer kan hindre, støtte eller utfordre læring i matematikkfaget. Særlig er vi opptatt av klasserom der det er mange forskjellige språk og kulturer, inkludert norsk.

Jenter og matematikk, som er en oppfølger til 

Avsluttede prosjekter:

ROM-prosjektet (Realfagstalenter og motivasjon): Dette er et prosjekt der vi følger realfagstalenters arbeid med matematikk både i egen klasse og i deltakelse på de nasjonale talentsentrene. 

LiMa-prosjektet (Learning opportunities in Mathematics for all): Dette er mitt doktorgradsprosjekt der jeg har undersøkt matematiske læringsmuligheter for elever som presterer lavt i matematikk når de deltar i heterogene smågrupper.

DiNaMa: Didaktikk i naturfag og matematikk. Et prosjekt som retter oppmerksomheten mot matematikk- og naturfagdidaktiske aktiviteter i barnehagen. 

 

fuf-kom-formidling@hjelp.uit.no