Norges grunnlov

Foto: Jørn Berger-Nyvoll
Portrettbilde

Magne Frostad

Enhet: Det juridiske fakultet

Forskningsinteresser:

Statsrett og folkerett, særlig reglene om når stater kan bruke militær makt (jus ad bellum) og hvilke regler som gjelder når de gjør dette (jus in bello), samt menneskerettigheter og havrett

Aktuelle forskningsinteresser:

Maritim krigføring

Formidling:

Medvirker i programmet "Piratenes gullalder" på NRK2: Piratenes gullalder  

Portrettbilde

Trude Haugli

Enhet: Det juridiske fakultet

Forskningsinteresser:

Barn og unges rettsstilling

Barnevern

Barns menneskerettigheter

Perspectives on Children, Rights and Vulnerability, Anthology in progess, 2023

Children's Constitutional rights in the Nordic Countries, Nordisk komparativt prosjekt. Bok utgitt på Brill 2019.

Children's Right to Health, prosjekt Fripro fra 2020 til 2024.

Barns rett til helsehjelp

Samværsrett

Barneperspektivet i juridisk forskning
Grunnlovesbestemmelsen om barn

 

Portrettbilde

Sondre Torp Helmersen

Enhet: Det juridiske fakultet

Forskningsinteresser:

Jeg forsker på folkerett. Ph.d.-avhandlingen min handler om juridisk litteratur som rettskilde, men jeg forsker også innenfor andre deler av folkeretten, som maktforbudet og humanitærrett, havrett og tvisteløsning, og forholdet mellom folkeretten og nasjonal rett.

Portrettbilde

Stig Harald Solheim

Enhet: Det juridiske fakultet

Forskningsinteresser:

Statsrett, menneskerettigheter og folkerett. Spesiell interesse for alle spørsmål knyttet til eiendoms- og investeringsvern. Se for øvrig publikasjoner.

fuf-kom-formidling@hjelp.uit.no