Samhandling mellom tjenester

Portrettbilde

Frode Adolfsen

Enhet: Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord (RKBU Nord)

Forskningsinteresser:
  • Barn og unges psykiske helse.
  • Triste og engstelige barn.
  • Problematisk skolefravær.
  • Implementering og evaluering av tiltak.
Portrettbilde

Camilla Lauritzen

Enhet: Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord (RKBU Nord)

Forskningsinteresser:

Barn og unges psykiske helse, barn av psykisk syke og rusmisbrukende foreldre, barn som pårørende, barnevern, tjenesteforskning: kunnskapsbaserte tjenester for barn og unge. 

 

Portrettbilde

Monica Martinussen

Enhet: Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord (RKBU Nord)

Forskningsinteresser:

Psykisk helse hos barn og unge

Kvantitative forskningsmetoder

Meta-analyse og psykometri

Utbrenthet og engasjement

Luftfarts- og militærpsykologi

Portrettbilde

Walter Schönfelder

Enhet: Institutt for barnevern og sosialt arbeid

Forskningsinteresser:

Sosialfaglig profesjonskompetanse

Flerfaglig samarbeid

Sosial omsorg

Arbeidsinkludering

Supported employment

NAV

Barneverntjenester

fuf-kom-formidling@hjelp.uit.no