Barn og ungdoms psykiske helse - Angst

Portrettbilde

Frode Adolfsen

Enhet: Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord (RKBU Nord)

Forskningsinteresser:
  • Barn og unges psykiske helse.
  • Triste og engstelige barn.
  • Problematisk skolefravær.
  • Implementering og evaluering av tiltak.
Portrettbilde

Joshua Patras

Enhet: Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord (RKBU Nord)

Forskningsinteresser:

Evaluering av tiltak, Implementering av evidensbasiert tiltak, Forebygging vitenskap, Folkehelse, Kvantitativ forskningsmetoder og statistikk

PÅGÅENDE FORSKNINGSPROSJEKTER:
Parenting Intervention for Refugees and Ethnic Minorities - Hovedforsker; forskningsstøtte fra Kavlifondet
ECHO Studien - Medforsker; forskningsstøtte fra Kavlifondet

Portrettbilde

Lene-Mari Potulski Rasmussen

Enhet: Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord (RKBU Nord)

Forskningsinteresser:
  • Implementering og evaluering av tiltak
  • Familier med flyktningbakgrunn 
  • Triste og engstelige barn
  • Barn og unges psykiske helse
fuf-kom-formidling@hjelp.uit.no