Smerte

Portrettbilde

Per Matti Aslaksen

Enhet: Forskningsgruppe for kognitiv nevrovitenskap

Forskningsinteresser:

Smerte, nevropsykologi, hjerneavbildning.

Portrettbilde

Svein Hugo Bergvik

Enhet: Institutt for psykologi

Forskningsinteresser:

Psykologiske faktorer ved somatisk sykdom

Klinisk (behandler-pasient) kommunikasjon

Langvarig smerteproblematikk

Brukerrelatert problematikk ved anvedelse av kommunikasjonsteknologi

 

Portrettbilde

Gunnvald Kvarstein

Enhet: Institutt for klinisk medisin

Forskningsinteresser:
  • Smertemedisin
  • Tverrprofesjonell undervisning
Portrettbilde

Susann Dahl Pettersen

Enhet: Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord (RKBU Nord)

Forskningsinteresser:

 - Idrettspsykologi
 - Prestasjonspsykologi
 - Fotballprestasjon

fuf-kom-formidling@hjelp.uit.no