Hvalross

Portrettbilde

Lars Folkow

Enhet: Institutt for arktisk og marin biologi

lars.folkow@uit.no +4777644792
Forskningsinteresser:

Fysiologiske tilpasningsmekanismer hos polare pattedyr og fugl. Særlig fokus på dyrenes kuldetoleranse og evne til å opprettholde energibalanse, samt på toleranse til oksygenmangel hos dykkende dyr.

Portrettbilde

Audun Rikardsen

Enhet: Institutt for arktisk og marin biologi

Forskningsinteresser:

Populasjons økologi, livshistoriestrategier, fersk- og saltvannsøkologi til laksefisk, parasittologi, interaksjoner, fiskemerking- og fangstteknikker, telemetri (elektronisk sporing), egnethetsanalyser for oppdrettsanlegg, vassdrag- og kystsoneforvaltning, EU's vanndirektiv, biologisk mangfold, konsekvensanalyser og prøvefiske

Scientific interests: Freshwater and marine ecology of anadromous salmonids, population ecology, life-history strategies, parasitology, fish-marking and trapping techniques, telemetry, suitability analysis for locations of fish farms, costal zone and watercourse management, consequence analysis and freshwater fish surveys.

fuf-kom-formidling@hjelp.uit.no