Hval

Portrettbilde

Giovanna Bertella

Enhet: Handelshøgskolen ved UiT i Tromsø

Forskningsinteresser:

Knowledge and innovation management; entrepreneurship; marketing

Touism and hospitality; plant-based food production and consumption

Portrettbilde

Audun Håvard Rikardsen

Enhet: Institutt for arktisk og marin biologi

Forskningsinteresser:

Populasjons økologi, livshistoriestrategier, fersk- og saltvannsøkologi til laksefisk, parasittologi, interaksjoner, fiskemerking- og fangstteknikker, telemetri (elektronisk sporing), egnethetsanalyser for oppdrettsanlegg, vassdrag- og kystsoneforvaltning, EU's vanndirektiv, biologisk mangfold, konsekvensanalyser og prøvefiske

Scientific interests: Freshwater and marine ecology of anadromous salmonids, population ecology, life-history strategies, parasitology, fish-marking and trapping techniques, telemetry, suitability analysis for locations of fish farms, costal zone and watercourse management, consequence analysis and freshwater fish surveys.

fuf-kom-formidling@hjelp.uit.no