Portrettbilde

Stephen Wickler

Enhet: Norges arktiske universitetsmuseum

Forskningsinteresser:

Maritim arkeologi i Nord-Norge med fokus på jernalder, middelalder og nyere tid

•Kystbosetning og maritim aktivitet (fiskeriutvikling, havner, naust som sosiale arena)

•Maritim handel og langdistanse transport av varer i vikingtid og middelalder (tørrfisk, steinressurser – baksteheller, kvernstein, bryner, kleber)

•Fiskeri kommersialisering og globalisering av tørrfiskhandel i middelalder og nyere tid

•Båttyper og maritime nettverker i middelalder 

•Utvikling av båtteknologi i Nord-Norge fra en fleretnisk perspektiv

•Maritim interetnisk relasjoner (samisk - norsk samhandling)

•Vannveier og kontakt mellom kyst og innland

•Marine ressurser og utvikling av maritim boplasshauger i middelalder og nyere tid

 

Archaeological science

•geoarkeologi - geokjemi, geofysisk metoder

•tefrakronologi

•kartlegging av menneskedrevet landskapsendring gjennom bruk av biomarkører og andre proxy data

Komparativt kulturarv studier og museale fortellinger

Langvarige forskningsinteresse i vestlige Stillehavet og Oseania. Prosjekter som omfatter forskning om kulturarv persepsjoner i Palau, vest Mikronesia og Australian South Sea Islander identitet i Queensland, Australia.