Barnerett

Portrettbilde

Trude Haugli

Enhet: Det juridiske fakultet

Forskningsinteresser:

Barn og unges rettsstilling

Barnevern

Barns menneskerettigheter

Perspectives on Children, Rights and Vulnerability, Anthology in progess, 2023

Children's Constitutional rights in the Nordic Countries, Nordisk komparativt prosjekt. Bok utgitt på Brill 2019.

Children's Right to Health, prosjekt Fripro fra 2020 til 2024.

Barns rett til helsehjelp

Samværsrett

Barneperspektivet i juridisk forskning
Grunnlovesbestemmelsen om barn

 

Portrettbilde

Mona Martnes

Enhet: Felles Jurfak

Forskningsinteresser:

Barnerett, menneskerettigheter, sivilprosess, forvaltningsrett og strafferett

fuf-kom-formidling@hjelp.uit.no