Bjørkemålere

Portrettbilde

Rolf Anker Ims

Enhet: Institutt for arktisk og marin biologi

rolf.ims@uit.no +4777646476
Forskningsinteresser:
  • Populasjons -, samfunns – og økosystemdynamikk, spesielt i boreale og arktiske miljøer
  • Effekter av klimaendringer i boreale og arktiske økosystemer
  • Adaptiv overvåkning og forvaltning av populasjoner og økosystemer
Portrettbilde

Ole Petter Laksforsmo Vindstad

Enhet: Institutt for arktisk og marin biologi

Forskningsinteresser:

Forskningen min fokuserer på den nord-Fennoskandiske fjellbjørkeksogen, som utgjør økotonen mellom boreal skog og lavarktisk tundra. Innenfor dette systemet har jeg særlig fokus på biotiske forstyrrelser i form av utbrudd av herbivore insekter (bjørkemålere). Disse står i sentrum av en variert økologisk forskningsportefølje som inkluderer populasjonsdynamikk, næringsnettsinteraksjoner, økologisk resiliens, samfunnsdynamikk, klimaeffekter og forvaltning.   

fuf-kom-formidling@hjelp.uit.no