Friluftsbasert reiseliv

Portrettbilde

Tove Irene Dahl

Enhet: Institutt for psykologi

tove.dahl@uit.no +4777645456
Forskningsinteresser:
Interest
Courage
Adventure
Cognitive and situated perspectives on learning
Language comprehension
Language acquisition/learning
Peace education
Learning and Assessment
Learning in non-formal environments
Life (and sleep) in the High North
The tourist experience
Portrettbilde

Brynhild Granås

Enhet: Institutt for samfunnsvitenskap

Forskningsinteresser:

Stikkord for mine forskningsinteresser: Identitetsprosesser, materialitet, naturforståelser, forholdet menneske-dyr og kultur-natur, klimaendringer, maktrelasjoner, postkoloniale forhold, sentrum-periferi; industrialisering, reiseliv, kulturnæringer, friluftsliv, steds- og byutvikling, merkevarebygging, det polare, det arktiske.

Forskningsgrupper: "Narrating the Post-Colonial North", "Sted, makt og mobilitet" og "Border Culture/Border Poetics".

Portrettbilde

Frida Marie Omma

Enhet: Idrettshøgskolen

Forskningsinteresser:

Naturbasert turisme, naturguiding, friluftsliv og tilrettelegging, dyr og etikk, økofilosofi, økologisk og sosiokulturell bærekraft, regenerativ turisme, bærekraftig utvikling, urbefolkningsmetodologi, samisk kultur og natursyn, naturforvaltning og besøksstrategi, klimaendringer, lokalbefolkning og livskvalitet.

Portrettbilde

Arild Røkenes

Enhet: Institutt for reiseliv og nordlige studier

Forskningsinteresser:

Turisme og reiseliv. Strategisk prising, verdibasert prising (value based pricing), guideatferd i adventure tourism, vertskap og sikkerhetsledelse. Helse miljø og sikkerhet i reiselivet

No picture, placeholder image

June Anthonsen Røsbø

Enhet: Idrettshøgskolen

Forskningsinteresser:

Stikkord for mine forskningsinteresser er: Identitetsprosesser, mobilie praksiser, natur- og landskapforståelser i forandring. Bærekraft, stedsutvikling og naturbasert turisme. 

Post-koloniale forhold, friluftsliv, reiseliv, materiaitet, alternative læringsarenaer. 

Medlem i forskningsgrupper:

Sociocultural perspectives on sport, friluftsliv and health

Narrating the Post-Colonial North

Sted, makt og mobilitet

 

fuf-kom-formidling@hjelp.uit.no