Legemiddelbruk i befolkningen

Portrettbilde

Beate Hennie Garcia

Enhet: Klinisk farmasi og farmakoepidemiologi, forskningsgruppe

Forskningsinteresser:

Klinisk farmasi

Riktig bruk av legemidler

Bruk av farmasøyt i primærhelsetjenesten

Hjerte- og karsykdom i relasjon til legemiddelbruk

Portrettbilde

Lars Småbrekke

Enhet: Klinisk farmasi og farmakoepidemiologi, forskningsgruppe

Forskningsinteresser:

Legemiddelbruk på individ- og populasjonsnivå, med hovedfokus på antibiotikabruk.

Portrettbilde

Marius Storvik

Enhet: Det juridiske fakultet

Forskningsinteresser:

Marius Storviks hovedinteresse er spørsmål relatert til tvang, menneskerettigheter og velferdsrett. Spesielt mennesker som er særlig sårbare innen helsetjenestenestene, inkludert psykisk helse, barn, demenspasienter og personer med utviklingshemning. Utenfor helsetjenester inkluderer dette områder som barnevernsrett, sosialrett og trygderett.

Han er spesielt interessert i å undersøke rettsystemets rolle i hvordan disse områdene interagerer og påvirker hverandre, og hvordan rettsystemet kan bidra til å forbedre livskvaliteten, selvbestemmelsesretten og verdigheten for mennesker. Han er også interessert i hvordan erstatningsrettens reparerende funksjon kan bidra til å sikre rettferdighet.

Portrettbilde

Marit Waaseth

Enhet: Klinisk farmasi og farmakoepidemiologi, forskningsgruppe

Forskningsinteresser:

Farmakoepidemiologi:

Legemiddeletterlevelse generelt og blant personer med hjertesykdom spesielt

Bruk av hormontilskudd i overgangsalderen

Bruk av naturmidler og kosttilskudd

Bruk av SSRI og kreft (SSRI er selektive serotoninreopptakshemmere, antidepressive legemidler)

fuf-kom-formidling@hjelp.uit.no