Fornybar energi

Foto: ARC
Portrettbilde

Yngve Birkelund

Enhet: Institutt for fysikk og teknologi

Forskningsinteresser:

Fornybar energi, vindressurser, prediksjon av vindkraft, tidsrekkeanalyse, maskinlæring, statistisk signalteori, ikke-lineære systemer, høyere ordens statistikk, mikrobølger, ultralys og hypertermi

Leder av UiT Arktisk senter for fornybar energi og håndtering av klimagasser (ARC): https://arc.uit.no 

Forskningsprosjekter:

Veiledning av PhD studenter:

No picture, placeholder image

Matteo Chiesa

Enhet: Institutt for fysikk og teknologi

Forskningsinteresser:

Du kan finne informasjon på hjemmesiden til forskergruppen min:

https://www.lens-online.net/

Portrettbilde

Odd Erik Garcia

Enhet: Institutt for fysikk og teknologi

Forskningsinteresser:

dynamiske systemer, fusjonsenergi, kaos, komplekse systemer, konveksjon, numeriske beregninger, plasmafysikk, romfysikk, selvorganiserte systemer, stokastisk modellering, væskedynamikk, turbulens

Portrettbilde

Pawan Sharma

Enhet: Institutt for elektroteknologi

Forskningsinteresser:

Power System Dynamics and Control, Distributed Power Generation and its Integration to Grid, Optimization Methods, Micro-Grids, Electric Vehicles, and Smart Grids.

fuf-kom-formidling@hjelp.uit.no