Ras, leirskred, jordskred, fjell

Portrettbilde

Geoffrey Corner

Enhet: Institutt for geovitenskap

Forskningsinteresser:

Kvartær sedimentologi og geomorfologi.

Portrettbilde

Jan Sverre Laberg

Enhet: Institutt for geovitenskap

jan.laberg@uit.no +4777644456
Forskningsinteresser:

Utviklingen av norsk kontinentalsokkel gjennom jordas nytid (de siste 66 millioner år)

Siste istid - mellomistid i Nord-Norge, på Svalbard og nordøst Grønland

Hevning og erosjon i Barentshavet, i Nord-Norge og på Svalbard

Kontinentalsokkelens utvikling og glasiasjonshistorien i Rosshavet, Antarktis

 

Prosjekter

·         DYPOLE (Dynamics of polar confined basins - The Eurasia Basin from breakup in greenhouse to present in icehouse  conditions)

·         GoNorth (https://www.sintef.no/projectweb/gonorth/)

·         Arven etter Nansen (https://arvenetternansen.com/)

·         The TUNU-Programme at UiT The Arctic University of Norway

·         ARCEx (2013 – 2021)

·        IODP 374 (2018)

·        IODP 333 (2012-2013)

·         Former advisor for UN Law of the Sea matters (Norway)

 

Google Scholar (https://scholar.google.no/citations?user=zGAsPGgAAAAJ&hl=no)

 

 

Portrettbilde

Louise Mary Vick

Enhet: Institutt for geovitenskap

Forskningsinteresser:

Engineering geology, rock slope failure, rock slope deformation, geohazards, mass movements, landslides

 
fuf-kom-formidling@hjelp.uit.no