Veiledning

Portrettbilde

Cato Bjørndal

Enhet: Result

Forskningsinteresser:

- Studier av interaksjon, spesielt veiledningssamtaler
- Studier av kvalitet og oppfatninger av kvalitet i veiledning
- Veilederes kompetanse og utvikling
- Bruk av videoanalyse og multimodal respons i profesjonelt utviklingsarbeid

Portrettbilde

Camilla Lauritzen

Enhet: Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord (RKBU Nord)

Forskningsinteresser:

Barn og unges psykiske helse, barn av psykisk syke og rusmisbrukende foreldre, barn som pårørende, barnevern, tjenesteforskning: kunnskapsbaserte tjenester for barn og unge. 

 

fuf-kom-formidling@hjelp.uit.no