Valg

Foto: mostphotos
Portrettbilde

Hilde Bjørnå

Enhet: Institutt for samfunnsvitenskap

Forskningsinteresser:

Sosiale medier og demokrati, reformer i kommunene, demokratiteori, politisk representasjon, forholdet mellom politikk og administrasjon, omdømmebygging

Portrettbilde

Jonas Jakobsen

Enhet: Institutt for filosofi og førstesemesterstudier

Forskningsinteresser:

1 Demokratiteori (deliberativt demokrati; offentlig fornuft; populisme og demokrati) 

2 Ytringsfrihet (normative, rettslige og moralske spørsmål; hatprat; blasfemiregulering)

3 Sekularisme og religion (kulturell og religiøs likestilling; religiøs særbehandling)     

 

Portrettbilde

Synnøve Jenssen

Enhet: Institutt for samfunnsvitenskap

Forskningsinteresser:

Offentlig politikk med særlig vekt på samhandlingen mellom det sentrale og lokale styringsnivået, helsesamhandling, beslutningsprosesser og vilkårene for lokaldemokrati i kommunene.

Deltar i instituttets forskningsgruppe Local Democracy Research Group (LDR)

Prosjektdeltakelse
- Kommunale vekstvedtak, NAVF-prosjekt
- Beslutningsstruktur og fordelingsutfall ved innføring av Nytt Inntektssystem, NAVF-prosjekt (Kommunelovprogrammet)
- Mot nye former for samhandling mellom staten og kommunene?, (prosjektleder) NFR-prosjekt med en stipendiat
- Globalisering nedenfra (NFR-prosjekt)

Formidling og popularisering
Fast gjesteskribent i Nordlys høst 97/vår 98.  Forelest bla på Høgskolene i Bodø og Alta, kurs for kommunale ledere i Bodø, norske og russiske tjenestemenn i Alta og på tjenestemannsakademiet i Murmansk(invitert av det norske konsulatet).  Forelest på flere av Etter/videreutdanningstilbudene ved IST.  Foredrag på Lokaldemokratikonferansen 1999, arr. KS. Foredrag Valglovsutvalget.  Div. avis- ( bla Aftenposten og Dagens næringsliv) og radiointervjuer om kommunalpolitikk og offentlig politikk generelt. 
Kronikk Aftenposten 30.08.00 og 22.08.01
To innlegg i ”Tromsøflaket” om universitetets personalpolitiske filosofi.
Kronikk i KS-nytt, nr3, 2000
Foredrag NSFs etterutdanningskonferanse 2001, Stavanger 26.04.01
Foredrag Statens topplederkonferanse 25.09.01., arr. AAD
Diverse foredrag for kommuner, fylkeskommuner og statlige etater.

Undervisning
Veileder hovedfags-/masterstudenter og dr.polit-studenter.  Faglig medansvarlig for utarbeidelse av viderutdanningstilbud for rådmenn i Norden (Unikom/IST).  Forelest på grunn-, mellom- og hovedfagsnivå, BA- og MA- nivå, IST.   Sensor UiO, UiB, HiB, HiL
Deltatt i en rekke interne og eksterne bedømmelseskomiteer (stipendiat- og førsteamanuensisvurderinger, doktorgradskomiter).

Undervisningstema
Offentlig politikk, ledelse og styring, kommunalpolitikk og politisk teori

Portrettbilde

Troy Saghaug Broderstad

Enhet: Institutt for samfunnsvitenskap

Forskningsinteresser:
  • Sammenliknende politikk
  • Representasjon
  • Velgeradferd
  • Eliteadferd
  • Kvantitative metoder
Portrettbilde

Jonas Stein

Enhet: Institutt for samfunnsvitenskap

jonas.stein@uit.no +4777646190
Forskningsinteresser:

Kvantitative og komparative analyser. Forsker på norsk og europeisk politikk, tillit og effekter av politiske reformer. Har forsket på politisk og demografisk utvikling i Nord-Norge, Norge og Skandinavia. Blant annet har jeg funnet ut at utviklingen i Nord-Norge og Nord-Sverige er mye likere enn det mange tror. Dette på tross av at det har vært ført svært forskjellig politikk på en del områder (distriktspolitikk, EU-medlemskap og kommunereform i Sverige).

Har også forsket årsaker til forskjeller i politisk tillit internt i Norge. Det som var interessant for den internasjonale forskningslitteraturen var at vi kunne identifisere en geografisk faktor som en del av forklaringen til variasjon i tillit blant innbyggerne. Men for Norge sin del var det spennende å kunne identifisere at en del faktorer; utdanning, tilfredshet med offentlige tjenester, frivillighet og valgdeltakelse forklarer veldig mye av forskjellene i det norske samfunnet. Det er som forventet ut i fra internasjonal litteratur, men likevel ikke gjort før i Norge.

fuf-kom-formidling@hjelp.uit.no