Local Democracy Research

Local Democracy Research

Forskergruppa Local Democracy Research ble opprettet våren 2010, og samler deltakere fra statsvitenskap og samfunnsplanlegging.

ldr.jpg (Bredde: 560px)

Formålet og ambisjonen til gruppa er å bli et tyngdepunkt og referansepunkt for forskning omkring lokaldemokrati. Dette skal oppnås gjennom forskningsprosjekt som involverer partnere regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Gruppa har et mål om i inneværende år å utvikle et samlende og langsiktig hovedprosjekt og skaffe eksterne ressurser til å gjennomføre det.

Local Democracy Research på Facebook


Local Democracy Reseach er en av Forskergruppene ved HSL-fakultetet.

treetforskning.JPG (Bredde: 180px)Ansvarlig for siden: Olsen, Torjer Andreas
Sist oppdatert: 12.08.2013 15:30